Polecamy

Ogłoszono przetarg na rewitalizację Sosiny

Czysta woda, nowe kąpieliska, nowe domki letniskowe, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, drogi rowerowe, toalety, pomosty dla wędkarzy – to znajdą mieszkańcy za dwa lata na Sosinie. W piątek (23 marca) ogłoszono duży przetarg dotyczący prac rekultywacyjnych na Sosinie oraz budowy bazy rekreacyjno-wypoczynkowej wokół zbiornika. Rewitalizacja zakłada oczyszczenie wód i przywrócenie walorów przyrodniczych Sosiny, budowę sieci kanalizacyjnej oraz nowej bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić 8 maja.

Rekultywacja Sosiny oraz przekształcenie jej w nowoczesny ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny jest jednym z najbardziej złożonych zadań, których podjęła się gmina. Rozpoczęto od naukowego opracowania zawierającego szczegółowe zalecenia, które sporządził dla gminy zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Jaworzno nie chciało popełnić błędu, jakiego nie ustrzeżono się np. podczas rewitalizacji Paprocan. Tam oczyszczono zbiornik wodny i zbudowano infrastrukturę rekreacyjną. Wystarczyło kilka lat i problem z zanieczyszczeniem wody (zwłaszcza glonami) powrócił. Teraz ci sami naukowcy, którzy sporządzali wytyczne rekultywacji Sosiny, opracowują podobne założenia dla tyskiego zbiornika.

Wszystkie projekty wykonawcze dotyczące Sosiny opierają się na wnioskach badań naukowych, które trwały u nas ponad rok. Chodzi bowiem o to, aby oczyścić wodę w zbiorniku, zapewnić równowagę jego ekosystemowi, a jednocześnie sprawić, by było to atrakcyjne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Koszt realizacji przedsięwzięcia przekroczy 33 mln zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie unijne w wysokości 28 mln zł. Nadeszła pora, by plany wprowadzić w życie.

W piątek – 23 marca – Urząd Miejski w Jaworznie ogłosił przetarg na wykonanie zadania pod nazwą „Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie” – etap I i część etapu II w zakresie budowy wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej przewidziano na 8 maja b.r.

Najtrudniejszym – wymagającym eksperckiej wiedzy oraz specjalistycznej technologii – zadaniem przetargowym jest odmulenie dna Sosiny. Nie wchodzi w grę metoda tradycyjna poprzez spuszczenie wody, wybranie osadów i ponowne wypełnienie zbiornika. Wiązałoby się to bowiem z całkowitą eksterminacją wodnego życia, a ponadto, jak obliczyli naukowcy, samo ponowne napełnienie akwenu zajęłoby około 346 dni! Zalecono zatem metodę refulowania – „odessania” mułów za pomocą pogłębiarek ssących. Szacowana ilość osadów dennych do usunięcia to ok. 26 tys. m sześc.

Naturalna cyrkulacja wody w zbiorniku nie gwarantuje skutecznego procesu „samooczyszczania”. – Najważniejszym celem projektu jest poprawienie jakości wody – mówi Marcin Tosza z UM Jaworzno. – Ścierało się kilka pomysłów, lecz naukowcy uznali, że najbardziej skuteczna będzie ciągła wymiana całej wody w zbiorniku. Dziś naturalne przepływy przez Sosinę są zbyt słabe by woda samodzielnie się oczyszczała. Po zbudowaniu systemu pomp i przelewów krystaliczna woda z piaskowni na granicy z Bukownem kilka razy w roku będzie zastępować dotychczasową wodę w zbiorniku – dodaje Tosza.

W tym celu zbudowana zostanie przepompownia zasilająca Sosinę czystą wodą z Kanału Centralnego. Druga stacja pomp (na przeciwległym brzegu) będzie przepompowywać wodę z akwenu do Koziego Brodu. Zasilenie Sosiny z Kanału Centralnego zagwarantuje wysoką jakość wody w zbiorniku. Dodatkowym korzystnym efektem stanie się przywrócenie przepływów w Kozim Brodzie.

Zakres zadań do wykonania w ramach rozpisanego przetargu obejmuje także budowę systemu podciśnieniowej kanalizacji i 12 budynków sanitarnych wokół Sosiny – łącznie 28 toalet (dostosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz matek z niemowlętami) oraz doprowadzenie doń sieci wodociągowej.

Ośrodek będzie przyjazny dla rowerzystów. Zaplanowano budowę sieci dróg rowerowych, a także instalację 155 stojaków rowerowych. Małą architekturę uzupełnią ławki i leżaki (łącznie ponad 220 sztuk) oraz stoły piknikowe. Wędkarze zyskają zaś kilkanaście wygodnych pomostów wybiegających poza przybrzeżny pas szuwarów.

W ramach tego samego przetargu zbudowana zostanie również część zaplanowanych domków letniskowych, zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych i „zielony parking”. Wykonane zostaną prace pielęgnacyjne zieleni, nowe założenia zieleni urządzonej (w tym „pływające ogrody”) oraz setki nowych nasadzeń (w tym niemal 300 drzew).

Rozstrzygnięcie przetargu na wspomniany wyżej zakres prac ma nastąpić po 8 maja (termin składania ofert). Wykonanie inwestycji zajmie 2 lata. Wynika to między innymi z faktu, że według specjalistów samo oczyszczenie dna zbiornika z osadów za pomocą refulera potrwa nie mniej niż 10 miesięcy.

Jeśli przetarg przebiegnie pomyślnie, za dwa lata mieszkańcy Jaworzna będą mogli cieszyć się z jednego z najlepszych ośrodków rekreacji wodnej w regionie – z czystą wodą i doskonałą bazą sportowo-rekreacyjną.

Najnowsze

To Top