Z miasta

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek 26 kwietnia odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów.

Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem obrad będzie ten dotyczący nowej uchwały o Jaworznickim Budżecie Obywatelskim. Po obszernych konsultacjach społecznych udało się wypracować nowy model JBO a teraz nad projektem pochylą się radni. Poza tym wśród poruszanych tematów warto odnotować m.in. ten dotyczący zasad przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów czy też projekt uchwały dotyczący… godzin pracy jaworznickich aptek.

Początek sesji w czwartek 26 kwietnia br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad kwietniowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych – „Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna”.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna – Jamki w Jaworznie.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie.

 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top