Polecamy

Odtworzenia na Żabniku – rezerwat pod okiem Straży Leśnej

W Rezerwacie „Dolina Żabnika” w ubiegłym tygodniu Lasy Państwowe dokonały nowych nasadzeń roślinności. Leśnicy przeprowadzili je realizując nakaz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Obszar rezerwatu patroluje Straż Leśna.

Nowe sadzonki pojawiły się bezpośrednio nad rozlewiskiem Żabnika. Teren został ogrodzony siatką leśną, aby uniemożliwić wstęp osobom postronnym. Wszystkie te działania podjęte przez Nadleśnictwo Chrzanów, wynikały z nakazu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż w miejscu gdzie leśnicy przeprowadzają odtworzenie szaty roślinnej, przez całe lata funkcjonowało „dzikie kąpielisko” powszechnie wykorzystywane w sezonie letnim głównie przez część mieszkańców Ciężkowic.

Plażujący i kąpiący się nad Żabnikiem ignorowali kategoryczne zakazy obowiązujące w rezerwacie przyrody, jakim przecież jest „Dolina Żabnika”. Lista tychże figuruje na tablicach informacyjnych, które znajdują się przy drogach leśnych prowadzących do doliny, na granicy rezerwatu.

Wokół Żabnika z łatwością znajdziemy pozostałości po paleniskach i śmieci po „plenerowych imprezach”. Ta „rozrywkowa” aktywność również stanowi pogwałcenie przepisów ochrony przyrody.

Od chwili ogrodzenia „dzikiego kąpieliska” teren Żabnika jest intensywnie patrolowany przez uzbrojonych strażników leśnych. Funkcjonariusze deklarują, że patrole w rezerwacie staną się teraz powszechne i że nie będzie tolerancji dla łamania prawa.

Przypominamy, że strażnicy leśni dysponują ustawowymi uprawnieniami do m.in. legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, nakładania oraz pobierania grzywien w postaci mandatu karnego, ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz doprowadzenia do Policji.

Strażnik leśny może również wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego czynności służbowych stosować środki przymusu bezpośredniego (chwytów obezwładniających, kajdanek, pałki gumowej, miotaczy gazowych, paralizatora, psa służbowego, a nawet broni palnej).

Przestrzegamy zatem miłośników kąpieli i biwakowania nad Żabnikiem, bo może spotkać ich bardzo nieprzyjemna i kosztowna niespodzianka.

Najnowsze

To Top