Z miasta

Nowy PSZOK już otwarty

Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku przeszedł już wszystkie odbiory techniczne i mieszkańcy mogą z niego korzystać. Punkt działa w dni robocze oraz w soboty.

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy bez opłaty mogą pozbyć się wszelkiego rodzaju odpadów, które nie powinny być wyrzucane do kontenerów. W takim punkcie przyjmowane są między innymi przeterminowane lekarstwa, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Do tej pory miasto nie miało własnego PSZOK-u. Jaworznianie mogli oddawać problematyczne odpady w puncie prowadzonym przez firmę na podstawie umowy zawartej z gminą. W ubiegłym roku MZNK podpisał umowę z wykonawcą gminnego PSZOK i rozpoczęły się prace budowlane. Gminny punkt przeszedł już wszystkie odbiory i mieszkańcy mogą z niego korzystać. Znajduje się przy ul. Górnośląskiej 39 (teren dawnej bazy Miejskiego Zakładu Drogowego) na Górze Piasku.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. Wjazd na teren punktu jest możliwy najpóźniej na 20 minut przed zamknięciem, aby zdążyć z rozładunkiem odpadów w godzinach jego pracy. Przed wjazdem na teren punktu jego obsługa sprawdzi jakiego typu odpady i o jakiej masie zostały przywiezione. Następnie pracownicy MZNK pokierują mieszkańca na miejsce, w którym może złożyć przywiezione rzeczy.

-To nowoczesny PSZOK, który stworzyliśmy wzorując się na podobnych, sprawdzonych rozwiązaniach z innych miast. Korzystanie z punktu nie jest skomplikowane, a w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości mieszkańcom pomocy udzielą pracownicy obsługi punktu – wyjaśnia Tomasz Jewuła dyrektor MZNK.

Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka dydaktyczna, na której w przyszłości pracownicy Działu Gospodarki Odpadami MZNK będą organizować lekcje ekologiczne dla dzieci. Będzie można na nich dowiedzieć się jak segregować odpady i dlaczego segregacja jest taka ważna. Na stronie internetowej MZNK dostępny jest regulamin punktu oraz informacje na temat jego lokalizacji i czasu pracy.

Źródło: MZNK w Jaworznie

Najnowsze

To Top