Z miasta

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Ciężkowickiej jedynie tymczasowo

Od prawie roku trwają intensywne prace związane z modernizacją linii kolejowej E30 na odcinku z Jaworzna-Szczakowej do Trzebini. W jej ramach powstają między innymi wiadukty drogowe nad torami w ciągu ul. Bukowskiej i ks. Mroczka. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic uzyskało informację z centrali PKP Polskich Linii Kolejowych, iż nowy wiadukt drogowy powstanie w przyszłości także w ciągu ul. Ciężkowickiej. Obiekt zaplanowany przez PKP PLK znajduje się aktualnie w fazie projektowania.

Przypomnijmy, że według założeń modernizacja szlaku kolejowego między Katowicami a Krakowem miała się zakończyć w kwietniu 2014 roku. Kolejowe inwestycje ruszyły jednak pełną parą dopiero po zmianach wprowadzonych do Krajowego Programu Kolejowego pod koniec 2016 roku przez nowy rząd i uznaniu rewitalizacji infrastruktury kolejowej za jeden z priorytetów państwa.

Do roku 2023 program zakłada przeznaczenie na modernizację krajowej sieci kolejowej aż 67 mld zł. Już w tej chwili zakontraktowane i realizowane projekty warte są 42,5 mld zł.

Jednym z projektów realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego jest właśnie modernizacja linii E30. Linii kluczowej, ponieważ łączącej dwie największe aglomeracje południowej Polski – śląską i krakowską – gdzie zamieszkuje łącznie około 6 mln osób.

– Kolej będzie przeżywać renesans. Już teraz obserwujemy, że na liniach po modernizacji pasażerów przybywa i wzrasta przewóz ładunków. Kolej jest przyszłością, ponieważ ruch masowy może się bez przeszkód odbywać tylko tym środkiem lokomocji. Tak jest zresztą w całej rozwiniętej Europie. Jestem przekonany, że modernizacja linii kolejowej E30 sprawi, iż mieszkańcy przesiądą się do pociągów. Pamiętajmy, że z centrum Krakowa do centrum Katowic dojedziemy pociągiem w ciągu godziny. To jest wynik nieosiągalny dla innych środków komunikacji – podkreślał w październiku 2017 r. prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

Na odcinku szlaku przebiegającym przez Jaworzno doskonale widać postęp prac modernizacyjnych. Powstaje nowa infrastruktura stacyjna w Szczakowej i Ciężkowicach, już niemal na całej długości trasy z Szczakowej do Trzebini położono nowy tor, trwa także budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ul. Bukowskiej i ul. ks. Mroczka/Sobieskiego wraz z odcinkami dróg do nich prowadzących (np. nowe rondo przy ul. Sobieskiego). Jedynym punktem, gdzie szlak kolejowy krzyżuje się w tym samym poziomie z drogą pozostaje przejazd kolejowy przy ul. Ciężkowickiej.

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic, chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości mieszkańców dotyczące dalszych planów kolei, wystosowało do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pytania, czy przejazd jest rozwiązaniem docelowym. Okazuje się, że nie.

„[…] Istniejący przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Ciężkowickiej zostanie przebudowany z kat. „A” (tj. posiadający rogatki obsługiwane przez dróżnika z miejsca) do kat. „B” (tj. posiadający samoczynne półrogatki, których zamknięcie jest wzbudzane przez jadący tabor). Zmiana kategorii przejazdu jest rozwiązaniem tymczasowym, które będzie wykorzystywane do czasu wybudowania nowego wiaduktu drogowego, który jest obecnie projektowany w ramach odrębnego zadania. Po utworzeniu skrzyżowania bezkolizyjnego przedmiotowy przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany” – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez centralę PKP PLK.

Oznacza to, że w ramach odrębnego zadania pod nazwą „Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie”, PKP PLK wybuduje wiadukt nad linią kolejową oraz nowe odcinki drogi (tzw. ul. Nowociężkowicka) stanowiące najazd na obiekt.

Z planu sytuacyjnego przesłanego przez PKP PLK wynika, że nowa droga (właściwie najazd na wiadukt) rozpoczynać się będzie rondem w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Bartniczej oraz Drozdowej z ul. Ciężkowicką i łączyć ponownie z Ciężkowicką około 50 m powyżej wylotu ul. Klinowej. Inwestor zakłada przeniesienie istniejącego placu zabaw przy ul. Ciężkowickiej, ponieważ koliduje on z przyszłą drogą najazdową. Natomiast stadion LKS „Ciężkowianka” pozostanie nietknięty, gdyż zlokalizowany jest poza obszarem przebudowy.

Na wiadukcie znajdzie się najprawdopodobniej przystanek autobusowy „Ciężkowice Dworzec Kolejowy”, z którego zostanie umożliwione niemal bezpośrednie zejście na perony stacji kolejowej.

Budowa wiaduktu i likwidacja przejazdu kolejowego sprawi, iż cały ruch kołowy z dzielnicy do centrum miasta będzie przebiegał w przyszłości bezpiecznie i płynnie po nowym obiekcie. Jednocześnie utrzymany zostanie ruch pieszych „starym” śladem ul. Ciężkowickiej – przejście na drugą stronę torowiska umożliwi przejście podziemne, którego budowa już aktualnie jest na zaawansowanym etapie (to samo przejście skomunikuje również dwa jednokrawędziowe perony stacji).

Przypomnieć wypada, iż głównymi założeniami PKP PLK przy modernizacji linii kolejowej E30 jest zwiększenie prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h oraz poprawa bezpieczeństwa na szlaku. Właśnie z myślą o bezpieczeństwie likwidowana jest większość przejazdów kolejowo-drogowych i zastępowanie ich nowymi wiaduktami. Kolejnym efektem modernizacji będzie zwiększenie przepustowości linii. To oznacza znacznie większą liczbę pociągów poruszających się po szlaku.

Już teraz każdorazowy przejazd pociągu wymusza około 10-minutowe oczekiwanie na rogatkach w Ciężkowicach. Jeżeli Koleje Małopolskie, Koleje Ślaskie i Przewozy Regionalne (Polregio) zrealizują swe zapowiedzi dotyczące przewidywanej liczby połączeń na trasie między Krakowem a Katowicami po zakończeniu modernizacji, częstotliwość poruszania się pociągów na linii E30 znacząco wzrośnie (nie można też zapominać o przewozach cargo). Wówczas rogatki przejazdu kolejowego przy ul. Ciężkowickiej mogą okazać się częściej zamknięte niż otwarte.

Jak udało nam się dowiedzieć od przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych, spółka przewiduje zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców Ciężkowic, podczas którego wykonawca zadania (spółka Autostrada 2) oraz PKP PLK wyjaśnią wszelkie zagadnienia związane z przyszłą budową wiaduktu przy ul. Ciężkowickiej. Do spotkania ma dojść najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca. PKP PLK i wykonawca poinformują zawczasu mieszkańców o dokładnym jego terminie.

Widok z lotu ptaka na przebudowę linii kolejowej, dworca i przejazdu w Ciężkowicach. (4K): https://web.facebook.com/jaworzno.ciezkowice/videos/428299490945604/

 

Najnowsze

To Top