Polecamy

Minister stawia Jaworzno jako wzór

– W minionych kilkunastu latach tak dużo się tu zmieniło pod względem komunikacyjnym i infrastrukturalnym, że Jaworzno powinno być przykładem dla wszystkich innych miast w Polsce – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister odwiedził Jaworzno w niedzielę (20 maja) w ramach akcji „Polska jest jedna”. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawił priorytety polityki rządu na nadchodzące lata.

– Pamiętam jak przed laty wyjeżdżaliście do Wielkiej Brytanii, żeby tam podglądać w jaki sposób budować infrastrukturę drogową i jak rozwiązywać problemy komunikacji miejskiej – zwracał się do przedstawicieli jaworznickich władz samorządowych minister Andrzej Adamczyk. – Myślę, że dzisiaj to Jaworzno powinno być celem takich wycieczek szkoleniowych nie tylko samorządowców z naszego kraju, ale samorządowców z innych krajów Europy.

Minister Adamczyk, pochodzący z Krzeszowic, pamięta Jaworzno jeszcze z młodości, gdy brał udział w naszym mieście w zawodach lekkoatletycznych. Później, w związku z funkcją wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, Andrzej Adamczyk wielokrotnie u nas gościł na merytorycznych spotkaniach dotyczących miejskiej infrastruktury.

– Zapewniam Państwa, że bieżące sprawy Jaworzna są mi doskonale znane za sprawą posła Dariusza Starzyckiego – dodał Minister Infrastruktury. – Poseł Starzycki znakomicie wykorzystuje sytuację między innymi podczas długotrwałych debat sejmowych. Podchodzi wówczas do ław rządowych i dyskutuje z poszczególnymi ministrami zagadnienia związane z Jaworznem.

Minister zwracał uwagę, że nie wszędzie w Polsce samorządy radzą sobie tak dobrze jak w Jaworznie. Wciąż w kraju znajdziemy miejscowości, gdzie np. drogi nie mają utwardzonej nawierzchni, a samorządów nie stać na infrastrukturalne inwestycje. Andrzej Adamczyk podkreślał, że jednym z priorytetów obecnego rządu jest odrobienie tych cywilizacyjnych zapóźnień, które wynikają z nieproporcjonalnie dużego wsparcia dla największych ośrodków miejskich za czasów poprzedników. Wsparcia kosztem mniejszych gmin.

– My nie dzielimy kraju na „Polskę A”, „Polskę B” i kolejne litery alfabetu. Polska jest jedna. Wsparcie musi docierać wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne, aby umożliwić cywilizacyjny skok. Na tym polega przyjęty przez nasz rząd model zrównoważonego rozwoju – wyjaśniał Minister Infrastruktury.

Warto przypomnieć, że państwo jest w trakcie realizacji dwóch ogromnych projektów infrastrukturalnych. Pierwszy to Program Budowy Dróg Krajowych, którego realizacja do roku 2025 kosztować będzie ok. 135 mld zł. Drugim – Krajowy Program Kolejowy – o łącznej wartości 67 mld zł.

Minister Infrastruktury nie mówił wyłącznie o rządowych inwestycjach w infrastrukturę. Sporo miejsca poświęcił także kwestiom społecznym.

– Uruchomienie dużych programów socjalnych i prorodzinnych wymagało po prostu determinacji ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zerwania z podejściem poprzedników, które można scharakteryzować ogólnym hasłem: „nie da się”. Mija już prawie 30 lat od przemian czerwca 1989 roku, to okres całego pokolenia. Mamy prawo wreszcie żyć w normalności i oczekiwać wsparcia od państwa. Państwowe programy socjalne są oczywistością dla Francuzów, Niemców, Holendrów, itd. Dlaczego miałoby być inaczej w Polsce? – zauważał minister.

Ponad godzinę Andrzej Adamczyk poświęcił odpowiedziom na pytania padające z wypełnionej po brzegi sali. Z wizyty ministra skorzystała radna Anna Lichota i złożyła na ręce przedstawiciela rządu pisemne pytanie o możliwość dofinansowania budowy estakady w miejscu najbardziej niebezpiecznego i uciążliwego skrzyżowania w Byczynie.

– Przyjmuję Pani postulat, aczkolwiek nie mogę na miejscu obiecać, że zostanie natychmiast zrealizowany. Podobnie nie obiecywałem, że zbudujemy obwodnicę Zawiercia, a jednak prace ruszyły. Wszystko zależy od oceny aktualnych możliwości – odpowiedział Minister Infrastruktury. – Panie Prezydencie, proponuję bardziej szczegółową rozmowę na temat poruszony przez Panią Radną. Jak sięgam pamięcią, nasze spotkania z samorządem Jaworzna zawsze niosły jakieś pozytywne skutki, więc myślę, że w tym przypadku dyskusja również byłaby zasadna – minister zwrócił się do obecnego na sali prezydenta Pawła Silberta.

Po ponaddwugodzinnym spotkaniu, w którym uczestniczyli także parlamentarzyści PiS z naszego okręgu, minister Andrzej Adamczyk udał się z prezydentem Silbertem na przechadzkę po Rynku, a następnie do Szczakowej. Minister wyraził bowiem zainteresowanie obecnym stanem budynku dworca kolejowego, a także chciał zobaczyć stan zaawansowania prac modernizacyjnych na linii E30.

Najnowsze

To Top