Z miasta

300 zł na „Dobry Start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o przyznanie świadczenia z z programu „Dobry Start” . Dzięki programowi wszystkie rodziny mogą otrzymać raz w roku 300 złotych na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia.

„Dobry Start” to kolejny rządowy program wspierania rodzin. Świadczenia, podobnie jak te z programu „Rodzina 500 Plus” wypłacane będą niezależnie od dochodu. – To ma być pomoc kompleksowa, powszechna, dostępna dla rodzin – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych około 4,6 mln uczniów.

Dobry Start” dla uczniów

Świadczenie 300 złotych w ramach programu „Dobry Start” przeznaczone jest dla każdego uczącego się dziecka. Przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia a w przypadku kiedy nauka rozpoczęła się przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana, świadczenie przysługuje do 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne i uczące się otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia,

Świadczenie nie jest obligatoryjne i przyznawane automatycznie – należy złożyć wniosek by ubiegac się o jego przyznanie. Taki wniosek droga tradycyjną lub elektroniczną może złożyć

  • jeden z rodziców dziecka,

  • opiekun prawny,

  • opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

  • sama ucząca się osoba, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym prawem do alimentów z ich strony i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje.

Co ważne świadczenie w ramach programu „Dobry Start” jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Warto też pamiętać, że nie przysługuje ono na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać:

  • od 1 lipca: online przez bankowość elektroniczną oraz stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,

  • od 1 sierpnia: drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie MOPS Dział Świadczeń Wychowawczych (500+) przy ul. Grunwaldzkiej 235 oraz Północnej 9b (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Rodzinnych),

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Osoby ubiegające się o świadczenie 300+ informację o przyznaniu wnioskowanego świadczenia otrzymają na podany we wniosku adres e-mail.

Najnowsze

To Top