Z miasta

Rusza nabór do żłobka

W poniedziałek, 16 lipca br. rusza nabór do miejskiego żłobka w Jaworznie, mieszczącego się przy ulicy 3 Maja 16. Rodzice najmłodszych jaworznian mogą składać stosowne dokumenty do 20 lipca br.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą ubiegać się o miejsce w żłobku dla swojego dziecka, zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie, ul. 3 Maja 18 w godzinach: 7.00 – 16.00.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie od dnia 9 lipca na stronie internetowej www.um.jaworzno.pl w zakładce: Nasze Miasto/Żłobek Miejski oraz w wersji papierowej – w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie – Plac Górników 5 – Parter.

Informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji można uzyskać również w Biurze Projektu: Urząd Miejski w Jaworznie – Plac Górników 5 pok. 105 oraz pod numerem telefonów: 32 61 81 753 lub 32 61 81 780

Żłobek jest realizatorem projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny i może wynosić maksymalnie 11 miesięcy.

Źródło: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top