Polecamy

Będzie rozstrzygnięcie przetargu na Park Podłęże

fot. JaworznoPL

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (26 lipca), radni przegłosowali zmiany w budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Dzięki przesunięciu środków budżetowych, zapewniono finansowanie rewitalizacji Parku Podłęże. Podwyższenie limitu środków na modernizację parku umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą.

Przypomnijmy, że projekt rewitalizacji Parku Podłęże powstawał przy współudziale mieszkańców Jaworzna. Brali oni udział zarówno w konsultacjach, jak i w warsztatach, na których sami mieli możliwość projektowania przyszłego zagospodarowania parku. Opracowano trzy wersje (mieszkańcy współpracowali w grupach), z których wspólnie wybrano najlepsze elementy i w ten sposób powstała ostateczna propozycja mieszkańców. Stanowiła ona później podstawę do wykonania projektu budowlanego modernizacji parku.

Co się zmieni w Parku? Będzie zdecydowanie więcej zieleni i miejsc do aktywnego wypoczynku. Stanie się jaśniej w nocy dzięki budowie nowego oświetlenia parkowego LED. Istniejące alejki żwirowe zostaną zastąpione nowoczesną nawierzchnią mineralno-żywiczną. Powstanie również kilka nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Wśród nowych alejek znajdzie się wariant z nawierzchnią asfaltową, która będzie mogła posłużyć jako tor rolkowy. Przy wejściu do parku zagości fontanna. Cały obszar objęty zostanie monitoringiem wizyjnym.

Zakres inwestycji przewiduje montaż nowych ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody, leżaków, hamaków, stołów z ławami, budek dla ptaków, nietoperzy i owadów. Utworzone zostaną miejsca do wypoczynku i piknikowania (grill, krąg na ognisko, boksy relaksu i książki) oraz strefy aktywności w postaci ścieżki zdrowia, boiska poliuretanowego, ścieżki sensorycznej, rolkowiska. Uporządkowaniu ulegnie zieleń parkowa. Stworzenie łąki kwietnej, nasadzenie drzew i krzewów oraz pnączy na pergolach wzbogaci zieloną oazę Podłęża.

Przetarg na prace rewitalizacyjne w Parku Podłęże ogłoszony został pod koniec maja. Najniższą ofertę w wysokości blisko 7 mln zł złożyła firma Gardenbud z Krakowa. Przesunięcia budżetowe pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania, wyłonienie zwycięzcy i podpisanie z nim umowy na wykonanie inwestycji. Prace mogłyby ruszyć najprawdopodobniej z końcem wakacji.

Wydział Inwestycji Miejskich zdobył na rewitalizację Parku Podłęże dofinansowanie unijne w wysokości 2,6 mln zł.

Najnowsze

To Top