Bezpieczeństwo

To nie koniec wizji zero. Bezpieczeństwo mieszkańców jednym z priorytetów

Władze Jaworzna zapowiedziały, iż drogowa infrastruktura miejska nadal będzie się zmieniać tak, by na drogach było bezpieczniej. Przebudowy ulic czy doświetlanie przejść dla pieszych ma sprawić, że jaworznianie nie będą ginąć w wypadkach. „Wizja zero” będzie realizowana. Już od przyszłego tygodnia czeka nas rozpoczęcie przebudowy ul. Podwale i św. Wojciecha.

Konferencja prasowa dotycząca jaworznickiej „wizji zero” (chodzi o zero ofiar śmiertelnych na drogach) odbyła się w środę (8 sierpnia) tuż przy przystanku Liceum na Podwalu. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. To właśnie tutaj doszło 7 stycznia do wypadku drogowego, w którym śmiertelnie potrącona została piesza mieszkanka naszego miasta przechodząca przez jezdnię. Był to pierwszy wypadek śmiertelny w Jaworznie od 15 miesięcy.

Wydział Inwestycji Miejskich dysponował już wówczas projektem pełnej przebudowy ul. Podwale (wraz z odcinkiem ul. św. Wojciecha i skrzyżowaniami). Brakowało na to tylko środków finansowych. W sukurs przyszło Ministerstwo Infrastruktury, które w maju br. przyznało na projekt prawie 4 mln zł dofinansowania.

– Ruch samochodowy jest dzisiaj zdecydowanie intensywniejszy niż wtedy, kiedy budowano ul. Podwale czy większość innych jaworznickich dróg. My planując przebudowę szkieletu drogowego Jaworzna braliśmy pod uwagę nie tylko ułatwienie poruszania się po mieście i wyprowadzenie głównych potoków ruchu poza osiedla mieszkaniowe na obwodnice i Trasę Śródmiejską, ale także względy bezpieczeństwa mieszkańców. Skoro dysponujemy już przebudowanymi głównymi szlakami transportowymi Jaworzna, naturalną konsekwencją staje się przebudowa dróg osiedlowych tak, aby zminimalizować na nich ryzyko występowania wypadków, zwłaszcza śmiertelnych. Czerpiemy tutaj z dobrych wzorców, które zdały egzamin w krajach o najmniejszej liczbie ofiar na drogach – mówił prezydent Paweł Silbert.

Przypomnijmy, że ul. Podwale zostanie zwężona, przebudowane zostaną ciągi chodników, znikną zatoczki autobusowe, a skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych będą wyniesione zmuszając tym samym kierowców do zwolnienia. Rozpoczęcia prac możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu.

– To nie jest infrastruktura, która ma zrobić na złość kierowcom. Głównym celem jest spowodowanie, aby kierowcy jeździli zgodnie z przepisami. Patroli Policji nie da się postawić w każdym miejscu, to infrastruktura drogowa powinna wymuszać na użytkownikach dróg bezpieczne zachowanie. Dzięki zmianom, które sukcesywnie wprowadzamy, w ciągu ostatnich 5 lat osiągnęliśmy wskaźnik 2 wypadków śmiertelnych na jaworznickich drogach na 100 000 mieszkańców. To wskaźnik podobny do Szwecji, gdzie zapoczątkowano wdrażanie „wizji zero” – podkreśla Tomasz Tosza, zastępca dyrektora MZDiM.

– Według policyjnych analiz, wysiłki gminy w zakresie modernizacji dróg przynoszą wymierne efekty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach do roku 2011 odnotowywaliśmy rokrocznie na jaworznickich drogach blisko 100 wypadków drogowych, czyli zdarzeń, w których ludzie ponosili poważny uszczerbek na zdrowiu. Obecnie w Jaworznie dochodzi rocznie do około 30 wypadków drogowych. To dowodzi, że inwestycje w infrastrukturę drogową przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa – zwraca uwagę asp. szt. Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Jaworzno od dłuższego czasu uchodzi za pozytywny przykład wprowadzania rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo na drogach. Po względem ilości wypadków (w tym śmiertelnych) nasze miasto rzeczywiście przypomina bardziej miasta Europy Zachodniej niż polskie miejscowości. Z jaworznickich doświadczeń chce czerpać m.in. Bydgoszcz czy Bielsko-Biała.

Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Jaworzna:

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z naszych priorytetów. Wyraża się to nie tylko w przemyślanej modernizacji infrastruktury drogowej czy inicjatywie doświetlania przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo to także nauka właściwych zachowań od najmłodszych lat. Gmina złożyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o dofinansowanie zakupu mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz na przeprowadzenie innych działań edukacyjnych w ramach Akademii Bezpieczeństwa. Wiemy już, że dofinansowanie otrzymaliśmy i wkrótce zakupimy całą instalację. W trakcie roku szkolnego będziemy z miasteczkiem odwiedzać wszystkie jaworznickie szkoły i przedszkola, by uczyć dzieci od najmłodszych lat w praktyce zachowania w konkretnych sytuacjach drogowych.

Od lat działa w naszym mieście Program „Tarcza”, a gmina ściśle współpracuje z Policją w zakresie zarówno dofinansowania dodatkowych patroli na ulicach miasta, pojazdów, ale również organizacji akcji profilaktycznych i edukacyjnych dla mieszkańców

Najnowsze

To Top