Z miasta

Uzupełniający nabór do żłobka

Z uwagi na brak jednej osoby zakwalifikowanej do przyjęcia do Miejskiego Żłobka – kandydatki posiadającej status na rynku pracy jako osoba pracująca przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – ogłoszony został nabór uzupełniający. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 16 sierpnia 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Kandydatki zobowiązane są do złożenia Formularza rekrutacyjnego z załącznikami wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój 105 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z zakwalifikowaniem do projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie” w ramach I naboru dziecka niepełnosprawnego – nie przewiduje się naboru dzieci z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.um.jaworzno.pl w zakładce – Nasze Miasto / Żłobek Miejski oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5 (parter).

Źródło: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top