Z miasta

Umowa w sprawie Arboretum podpisana

W środę, 19 września br. w trakcie seminarium „Czy nowoczesne miasta będą zielone?”, podpisana została umowa dotycząca utworzenia Arboretum na terenie Parku Gródek oraz Remizy Leśniej „Bucze”. Z ramienia gminy umowę podpisał Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Śląski Ogród Botaniczny reprezentował dyrektor dr Paweł Kojs.

Podpisanie umowy, to finał podjętych przez gminę i Śląski Ogród Botaniczny działań, mających zmierzać do powstania właśnie takiego miejsca na terenie Jaworzna.

Ogród, w którym hoduje się rzadkie gatunki drzew i krzewów obejmie Park Gródek, Remizę Leśną „Bucze”, zrekultywowany teren byłego wysypiska śmieci i skarpy dawnego wyrobiska Zakładów Dolomitowych (z wyłączeniem Centrum Nurkowego). Obszar ten jest niezwykle ważny i atrakcyjny pod względem bioróżnorodności oraz rzeźby terenu. Na jego powierzchni znajdziemy las grądowy, kilka siedlisk od muraw kserotermicznych przez śliskołąkowe.

Arboretum będzie miało za zadanie ochraniać i wspierać zachowania różnorodności biologicznych roślin, prowadzić badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz gromadzić kolekcję roślin. Dlatego tak ważne jest, aby o to miejsce dbać, a jednocześnie udostępnić mieszkańcom.

– Park Gródek staje się jaworznicką perełką do spędzania wolnego czasu i rekreacji. Kolejne inwestycje wzbogacają to urokliwe miejsce. Mamy szansę również na to, by Park wszedł w dużą rodzinę ogrodów botanicznych, co zwiększy jego atrakcyjność, ale przede wszystkim status przyrodniczy – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Ochrona środowiskowa parku będzie polegała na utrzymaniu tego terenu, porządkowaniu, zapobieganiu zaśmiecaniu, tworzeniu miejsc widokowych, wyłączeniu ruchu samochodowego. Prace na tworzeniem ogrodu trwają już od zeszłego roku.

– Wywieźliśmy stamtąd już ponad 30 ton śmieci. Cały czas sukcesywnie porządkujemy te miejsca, staramy się wchodzić w głąb terenu – mówi Marcin Tosza z Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska. – Porządkowana jest też ziemia, obszar dzielony na tereny łąkowe, gdzie będzie można się położyć, odpocząć i na te będące pod ochroną. Na terenie ogrodu znajdują się też murawy kserotermiczne, które są chronione i pielęgnowane przez owieczki z „Betlejem”.

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs zapewnił, iż jaworznickie Arboretum będzie terenem dostępnym dla wszystkich jaworznian, gdzie znajdą się elementy małej architektury, ścieżki dydaktyczne, a nawet miejsca do rodzinnego spędzania czasu przy grillu lub na pikniku. Teren zostanie podzielony na strefy do tego rodzaju aktywności, ale powstaną też strefy ściślejszej ochrony roślinności, aby utrzymać wyjątkowy z punktu widzenia bioróżnorodności charakter tego miejsca.

Najnowsze

To Top