Z miasta

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej

W czwartek 27 września odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem w planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów.

Kadencja Rady Miejskiej powoli zbliża się do końca i po zaplanowanych na 21 października wyborach zapewne przynajmniej częściowo zmieni się jej skład. Tymczasem w czwartek radni po raz kolejny spotkają się by przegłosować kilka istotnych dla miasta spraw.

Początek sesji w czwartek 27 września br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Sesję śledzić na żywo będzie można na stronach internetowych Urzędu. Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek obrad wrześniowej sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

 3. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2017 rok.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności, odrębnego lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego 21/1 w Jaworznie.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Inwalidów Wojennych 18, zabudowanej halą sportową, w celu prowadzenia działalności statutowej.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres piętnastu lat, dz. nr 11/72 w obr. 1026 m. Jaworzna na rzecz Stowarzyszenia „Manhattan Podłęże”.

 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Najnowsze

To Top