Zdrowie

Miliardy na termomodernizację z WFOŚiGW

fot. Alex Tura

Spotkanie zorganizowane przez posła PiS Dariusza Starzyckiego w Młodzieżowym Domu Kultury we wtorek (25 września) przyciągnęło tłumy mieszkańców Jaworzna. Sala koncertowa wypełniła się po brzegi. Mieszkańcy byli zainteresowani rządowym programem dofinansowań do zakupu nowych źródeł ciepła i termomodernizacji. O możliwościach pozyskania pieniędzy mówił ekspert Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rząd na realizację programu „Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!” przeznaczy ponad 100 mld zł. Na województwo śląskie przypada około 10 mld zł. Program, w którym dysponentem środków są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewiduje udzielanie mieszkańcom bezzwrotnych dotacji oraz nisko oprocentowanych i rozłożonych nawet na 15 lat pożyczek. Mają one zostać wykorzystane na wymianę źródeł ogrzewania (na spełniające normy ekologiczne) oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Program i możliwości pozyskania dofinansowań, na zaproszenie posła PiS Dariusza Starzyckiego, omówił przed zgromadzonymi mieszkańcami ekspert katowickiego WFOŚiGW.

Na wymianę źródła ogrzewania lub termomodernizację można otrzymać w programie „Czyste powietrze” dotację w wysokości od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Uzależnione jest to od miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie. Pozostała część może zostać pokryta nisko oprocentowaną pożyczką rozłożoną nawet na 15 lat.

Minimalne koszty kwalifikowane przedsięwzięcia do dofinansowania wynoszą 7 tys. zł, natomiast maksymalne 53 tys. zł. Dotacjom podlega wymiana źródła ogrzewania (węzeł cieplny, kotły na biomasę, kotły na węgiel, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika), ale także wymiana zewnętrznej stolarki budowlanej (okna, okna połaciowe, drzwi zewnętrzne) oraz docieplenie wraz z pracami towarzyszącymi.

Osoby, które są zainteresowane pozyskaniem dotacji z programu „Czyste powietrze”, wszelkie informacje znajdą na stronie Ministerstwa Środowiska w zakładce „Czyste powietrze” (www.mos.gov.pl/czyste-powietrze) oraz w katowickiej siedzibie WFOŚiGW przy ul. Plebiscytowej 19 (tam prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie).

Poseł Dariusz Starzycki:

– Dziękuję licznie przybyłym na spotkanie mieszkańcom Jaworzna. To zainteresowanie dowodzi, że jaworznianom rzeczywiście zależy na poprawie stanu środowiska naturalnego i atmosfery. Skala oczekiwań jest bardzo duża i rządowe projekty wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdaje sobie doskonale sprawę, że bez kompleksowego podejścia i zaangażowania państwa trudno będzie uzyskać trwały efekt polepszenia stanu powietrza. Zamiast zakazów i nakazów my proponujemy system zachęt i wsparcia finansowego dla obywateli. Mam nadzieję, że wtorkowe spotkanie pomoże mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste powietrze”, a ich przykład nakłoni także kolejnych sąsiadów, co w efekcie sprawi, że wszyscy będziemy oddychać czystszym powietrzem.

Najnowsze

To Top