Zdrowie

ZLO zaprasza do nowej Szczakowej

Zespół Lecznictwa Otwartego 6 października otworzył uroczyście, po generalnym remoncie, przychodnię ZLO Szczakowa. Placówka jest rozbudowana oraz doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny, a także przyjazna dla pacjentów – w tym osób niepełnosprawnych.

W wyremontowanej przychodni Szczakowa działają poradnie: POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), Stomatologiczna oraz Ginekologiczna. Na parterze placówki ulokowana jest Poradnia POZ, w tym trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień. Na piętrze znajdują się gabinet stomatologiczny, dwa gabinety ginekologiczne (ze śluzami sanitarnymi), gabinet położnej, gabinet KTG oraz sterylizatornia.

– To bardzo ważna inwestycja, która zdecydowanie poprawi jakość obsługi pacjentów, a także warunków pracy lekarzy i pielęgniarek – mówi prezydent Paweł Silbert. – Miasto konsekwentnie realizuje i dofinansowuje projekty zdrowotne, polegające zarówno na przeprowadzaniu kompleksowych modernizacji placówek medycznych i szpitala, jak i prowadzi działania prozdrowotne, takie jak bezpłatne szczepienia czy badania. Cieszę się również, że nasze jednostki medyczne potrafią pozyskiwać środki z zewnątrz i tym samym podnosić komfort opieki zdrowotnej w naszym mieście.

Po remoncie w Szczakowej działa drugi, obok wcześniej funkcjonującego, gabinet ginekologiczny wyposażony m.in. w nowy fotel ginekologiczny, aparat USG, elektrokardiograf, aparat do kriochirurgii oraz kolposkop. W ramach poradni ginekologicznej, w osobnym gabinecie, przeprowadzane też będą badania aparatem KTG (detektor tętna płodu) służącym do monitorowania ciąży. Gabinet stomatologiczny został doposażony w nowoczesny unit stomatologiczny. W przychodni pojawił się również nowy defibrylator.

– Dzięki nowoczesnym, wyższej generacji sprzętom rozszerzają się możliwości diagnostyczne oraz podnosi się jakość i wiarygodność wykonywanych badań. Wyremontowana placówka spełnia też najwyższe standardy higieniczno-sanitarne – informuje Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

ZLO Szczakowa po przebudowie jest wyposażona m.in. w windę, co znosi bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i poprawia dostępność do gabinetów zlokalizowanych na pierwszym piętrze. W placówce działa nowoczesny system elektronicznego bezpieczeństwa (oparty o spersonalizowane karty dostępu do pomieszczeń i szafek medycznych) oraz monitoring.

Zmieniła się też rejestracja. Nowa zapewni możliwości kontaktu wzrokowego pracowników z pacjentami oczekującymi na wizytę.

– Remont przychodni Szczakowa, o wartości 1,7 mln zł, to jedno z wielu zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę. W ciągu ostatnich pięciu lat (tj. w latach 2014-2018) Zespół Lecznictwa Otwartego zainwestował ponad 5,5 mln zł w realizacje remontowo-budowlane oraz przeszło 2,7 mln w zakup nowego sprzętu medycznego i okołomedycznego – informuje Jacek Nowak, prezes ZLO.

Każdego roku spółka inwestuje w poprawę jakości świadczonych usług medycznych. W ostatnich latach modernizowane i przebudowywane były m.in. elementy przychodni w Podłężu (2017 r.) i Jeleniu (2015-2016 r.), a w 2014 r. generalnemu remontowi i rozbudowie, kosztem przeszło 3,2 mln zł, poddana została przychodnia ZLO Leopold, w której obecnie funkcjonuje kilkanaście poradni specjalistycznych oraz Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

ZLO inwestuje nie tylko w remonty i rozbudowy swoich placówek, ale i doposażenie ich w nowoczesny sprzęt medyczny i elektroniczny, licencje, oprogramowanie i środki transportu. W ciągu ostatnich pięciu lat na ten cel wydano ponad 2,7 mln zł, za które zakupiono m.in. tomograf stożkowy, nowoczesne aparaty: KTG, USG, RTG, unity stomatologiczne, elektrokardiografy, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie.

dost.

Najnowsze

To Top