Z miasta

Mieszkanie za remont po raz trzeci

Po sukcesie dwóch pierwszych edycji programu „Mieszkanie za remont” w październiku rusza jego trzecia odsłona. Tym razem do rozdysponowania będzie 50 mieszkań komunalnych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił start kolejnej edycji programu „Mieszkanie za remont” umożliwiającej mieszkańcom Jaworzna wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu lub modernizacji na własny koszt. W ten sposób udało się jak dotychczas wyremontować i wynająć łącznie 82 mieszkania. Podczas trzeciej edycji mieszkańcy będą mogli wybierać z 50 lokali zlokalizowanych w większości dzielnic Jaworzna.

Od wtorku 9 października mieszkania uwzględnione w trzeciej edycji są systematycznie udostępniane do oglądania. Od 22 października do 23 listopada trwać będzie nabór wniosków, które należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Działu Przydziałów Mieszkań MZNK w Jaworznie (ul. Północna 9b, 3 piętro, pokoje 303 i 304). MZNK przypomina, że tylko kompletne i dobrze wypełnione wnioski będą uwzględniane, dlatego warto poświęcić trochę czasu na dokładne ich przygotowanie. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy. Kompletne i zweryfikowane przez MZNK wnioski będą rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Prezydenta Miasta. Osoby, które przystąpią do programu powinny wykonać remont w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie są zobowiązane do uiszczania opłat za media. Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawca może podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Aby móc starać się o przydział w ramach „Mieszkania za remont” należy spełnić kilka warunków. Wnioskodawcami mogą być osoby, które:

  • dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego,

  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 1 184,27 zł – 2 574,50 zł zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i powyżej 1 853,64 zł do 4 119,20 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania,

  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Wykaz lokali mieszkalnych w III edycji programu Mieszkanie za remont

Harmonogram udostępniania mieszkań

 

Najnowsze

To Top