Z miasta

Stypendia Prezydenta Miasta wręczone

W Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie wręczono we wtorek, 9 października br. Stypendia Prezydenta Miasta. Wsparcie finansowe od gminy otrzymało 26 uczniów mających wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Uzdolnionym jaworznianom gratulował Prezydent Miasta Paweł Silbert i jego zastępca Tadeusz Kaczmarek.

Stypendia przyznawane są już po raz siedemnasty. Przy wyborze stypendystów preferowani byli laureaci międzynarodowych olimpiad lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

Ponadto szanse na stypendium mieli laureaci konkursów interdycyplinarnych lub przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, laureaci konkursów na pracę naukową, organizowanych przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe oraz uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniający się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Docenieni zostali również uczniowie posiadający wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.

Ostatecznie do otrzymania Stypendium Prezydenta Miasta wybranych zostało 26 uczniów. W okresie od września do czerwca stypendyści będą otrzymywać 200 zł miesięcznie.

Stypendium Prezydenta Miasta otrzymali:

1. Julia Toporek,

2. Rafał Piechnik,

3. Kacper Pacut,

4. Jan Surmacz,

5. Jakub Kural,

6. Szymon Kucharski,

7. Jakub Kaszowski,

8. Klaudia Korlacka,

9. Julia Langier,

10. Kacper Solarz,

11. Wiktoria Wychowałek,

12. Zofia Bogunia,

13. Zofia Lipska,

14. Agnieszka Natanek,

15. Maria Pawlik,

16. Martyna Bogunia,

17. Emilia Szłapa,

18. Julia Loska,

19. Karolina Wójcik,

20. Emilia Stolarczyk,

21. Aleksandra Masternak,

22. Igor Musiał,

23. Hanna Kałuża,

24. Alicja Guja,

25. Aleksander Olszówka,

26. Arkadiusz Małek.

Źródło: um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top