Z miasta

Decyzja o gazyfikacji jeszcze w listopadzie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydały zgodę na wykonanie przepustu pod linią kolejową E30 w celu przeprowadzenia gazociągu do wschodniej części Ciężkowic. Rada Techniczno-Ekonomiczna Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ma jeszcze w bieżącym miesiącu odnieść się do koncepcji gazyfikacji dzielnicy.

Starania Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Ciężkowic i prezesa (od niedawna nowego radnego) Mirosława Pieczary przynoszą coraz bardziej konkretne efekty. Nigdy jeszcze nie było tak blisko doprowadzenia sieci gazowej do części Ciężkowic na wschód od linii kolejowej – obszaru, gdzie zamieszkuje większość mieszkańców dzielnicy.

W poniedziałek (5 listopada) Mirosław Pieczara otrzymał informację od Kierownika Działu Rozwoju Oddziału Gazowniczego w Zabrzu, iż Polska Spółka Gazownictwa uzyskała zgodę od PKP Polskich Linii Kolejowych na przeprowadzenie gazociągu pod modernizowaną linią E30.

Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, iż wstępne plany zakładają przeprowadzenie głównej nitki gazociągu na wysokości przepustu pieszo-rowerowego między ul. Mroczka a ul. Gródek. Oczywiście cała operacja miałaby być finansowana przez Polską Spółkę Gazownictwa jako narodowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Musi jednocześnie zostać uzgodniona z PKP PLK (także pod względem warunków technicznych), które są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych.

Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa przystąpili aktualnie do ostatniego etapu analiz. Jeszcze w bieżącym miesiącu koncepcja gazyfikacji Ciężkowic ma trafić do rozpatrzenia przez Radę Techniczno-Ekonomiczną spółki, która podejmie ostateczne decyzje o inwestycji.

– Musimy jeszcze cierpliwie poczekać na ostateczną decyzję, ale liczę, że będzie ona pozytywna. Kilkaset mieszkańców Ciężkowic, którzy złożyli swe deklaracje, czeka od lat na możliwość podpięcia się do gazu. To jeden z podstawowych nośników energii i jedna z podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych, które warunkują rozwój miasta. Cieszę się, że sprawa wreszcie ruszyła w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że rychło doczekamy się realizacji projektu powszechnej gazyfikacji w Ciężkowicach – mówi Mirosław Pieczara.

Najnowsze

To Top