Polityka

Pierwsza sesja w czwartek

W najbliższy czwartek (22 listopada) o godz. 9.00 odbędzie pierwsza sesja Rady Miejskiej Jaworzna kadencji 2018-2023. Zarówno Prezydent Miasta jak i radni złożą na niej ślubowania. Oficjalnie rozpocznie się nowa – tym razem pięcioletnia – kadencja samorządowa.

Zgodnie z przepisami pierwszą sesję po wyborach zwołuje Komisarz Wyborczy i on ustala obligatoryjny porządek posiedzenia. W ramach obowiązkowych punktów musi się znaleźć stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, ślubowanie radnych, ślubowanie prezydenta oraz wybór przewodniczącego rady.

Pierwszą sesję prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego najstarszy wiekiem radny. Rada Miejska po wyborze przewodniczącego może już rozszerzyć porządek obrad o dodatkowe punkty, procedować nad nimi i podejmować prawomocne uchwały.

Datę pierwszej sesji jaworznickiej Rady Miejskiej komisarz wyznaczył na najbliższy czwartek (22 listopada) o godz. 9.00.

Jaworznicka Rada Miejska ustawowo liczy 23 radnych. W bieżącej kadencji zasiądą w niej: Anna Lichota, Barbara Sikora, Renata Chmielewska, Dawid Domagalski, Ewa Głąbik, Sebastian Pycia, Janusz Papuga, Ewa Zuber, Jolanta Smoliło-Żabińska, Maciej Bochenek, Tomasz Sędor, Teresa Kondoszek, Maciej Stanek, Tadeusz Kaczmarek, Mirosław Pieczara, Janusz Ciołczyk, Grzegorz Piętak, Ryszard Maciejowski, Mariusz Kowalski, Dorota Guja, Wiesław Więckowski, Bogusław Śmigielski, Marzena Czarny.

Zasiądą oczywiście jeżeli nie zrzekną się mandatu radnego (a były takie przypadki w latach poprzednich) i jeśli nie odmówią złożenia ślubowania.

Z okazji sesji inauguracyjnej życzymy radnym… przede wszystkim mądrości w podejmowaniu decyzji, które będą wpływać na życie wszystkich jaworznian oraz powodzenia w sprawowaniu mandatu zgodnie z wolą wyborców.

Najnowsze

To Top