Bezpieczeństwo

Zagrożenie terrorystyczne na Śląsku i w Krakowie

W poniedziałek decyzją premiera Mateusza Morawieckiego na terenie województwa śląskiego a także miasta Krakowa wprowadzono pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego. To wszystko związane jest oczywiście z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24), która odbywać się będzie w Katowicach.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku szczególnych okoliczności można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. W naszym regionie od poniedziałku obowiązuje pierwszy i najniższy z tych stopni – ALFA. Czy mieszkańcy mają się czego obawiać? Wydaje się, że raczej nie – jest to bowiem głównie sygnał dla wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo a także całej administracji publicznej, by zachowały szczególną czujność. Odczuwalne dla wszystkich mogą być za to dodatkowe kontrole, szczególnie na drogach. Odpowiednie służby na czele z policją i Inspekcją Transportu Drogowego mogą wyrywkowo kontrolować pojazdy. Kontrolom podlegać mogą też budynki będące w stałym użyciu.

Mieszkańcy w tych dniach proszeni są szczególnie o zwracanie uwagi na dziwnie zachowujące się osoby, torby i bagaże pozostawione bez opieki a także podejrzane paczki. Policja prosi o tym by informować ją bezzwłocznie w przypadku zauważenia czegoś nietypowego i dziwnego w naszym otoczeniu.

Podczas Szczytu Klimatycznego do Katowic ma przyjechać niemal 30 000 osób z 200 państw. Teren Spodka oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie będzie odbywać się COP, będzie miał charakter eksterytorialny. To oznacza, że będzie wyłączony tymczasowo spod polskiego dowodzenia i zarządzany przez międzynarodowe służby bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do zabezpieczenia Szczytu zmobilizowano około 8000 policjantów a także 500 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Stopień alarmowy został wprowadzony 26 listopada o północy i będzie obowiązywał do 15 grudnia do godziny 23:59.

Zgodnie z ustawą podczas pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

  • prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

  • zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;

  • informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

  • zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów

  • prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;

  • sprawdzają, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;

  • sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

  • dokonują, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;

  • dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Najnowsze

To Top