Z miasta

SKO w „Osiemnastce” działa od 60 lat

To niebywałe, ale w Szkole Podstawowej nr 18 w Ciężkowicach Szkolna Kasa Oszczędności działa nieprzerwanie od 60 lat. Tyle też trwa współpraca szkoły z bankiem PKO BP. Kolejne pokolenia ciężkowickich uczniów poznają korzyści z odkładania pieniędzy oraz uczą się oszczędności.

Szkolna uroczystość z udziałem emerytowanych opiekunów SKO: pani Izabeli Głowacz, pani Barbary Sak oraz pani Haliny Madeja, odbyła się w środę – 21 listopada. Zaproszono na nią przedstawicieli Banku PKO BP w Jaworznie na czele z panią dyrektor Wiolettą Kiermasz. Z okazji tej okrągłej rocznicy uczniowie przygotowali baśniową inscenizację, a goście upominki i sprzęt sportowy dla szkoły.

Szacowna jubilatka – Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej nr 18 działa już od 1958 roku. Współpraca z bankiem PKO BP trwa więc 60 lat. W SKO oszczędzali już dziadkowie i rodzice dzisiejszych uczniów. Mimo zmieniającej się rzeczywistości, SKO cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kolejnych pokoleń. Obecnie najwięcej oszczędzających jest wśród uczniów klas młodszych.

SP 18 od wielu lat zdobywa nagrody II i III stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności.

Uczniowie biorą również aktywny udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez PKO BP i opiekunów SKO w szkole. O działaniach SKO w SP18 można przeczytać na specjalnym prowadzonym przez nich blogu.

Wszystkie akcje są inicjowane i koordynowane przez wieloletnich opiekunów SKO – panią Bożenę Otrębską i panią Jolantę Gut. Pozostaje mieć nadzieję, że idea oszczędzania w „Osiemnastce” nigdy się nie zestarzeje i będziemy mieli okazję do świętowania kolejnych jubileuszy.

Najnowsze

To Top