Bezpieczeństwo

Szkoła drży w posadach. Gmina przygotowała zastępcze rozwiązania

fot. JaworznoPL

We wtorek (27 listopada) w godzinach porannych wszyscy uczniowie oraz personel Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie zostali decyzją prezydenta Pawła Silberta ewakuowani. Wskutek szkód górniczych i gwałtownego oraz nierównomiernego osiadania budynku, w murach obiektu pojawiły się potężne spękania. Z obawy o bezpieczeństwo uczniów i personelu, szkoła została zamknięta do odwołania. Gmina przygotowała zastępcze rozwiązania, umożliwiające kontynuowanie nauczania dzieci w innych lokalizacjach w tej nagłej, kryzysowej sytuacji.

Wtorkowa ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie. Część dzieci została odebrana przez rodziców, pozostali uczniowie trafili do klubu MCKiS „Niko” w Byczynie, gdzie zapewniono im opiekę.

Sytuacja jest zupełnie wyjątkowa. Budynek szkoły osiadł gwałtownie i nierównomiernie wskutek wystąpienia szkód górniczych. W efekcie w murach pojawiły się pęknięcia i szczeliny. Według świadków szerokość szczelin miejscami umożliwiała włożenie weń dłoni, a różnica poziomów podłogi sięgała od około kilkunastu do 30 cm. Wystąpiło realne zagrożenie dla konstrukcji nośnej budynku oraz dla osób w nim przebywających. Stąd natychmiastowa decyzja prezydenta Pawła Silberta o porannej ewakuacji wszystkich osób.

My zdajemy się na relacje świadków, ponieważ od chwili ewakuacji, obiekt jest dostępny tylko dla służb miejskich, nadzoru budowlanego oraz ekspertów górniczych. Osoby postronne nie mają do niego wstępu.

Jeszcze tego samego dnia – we wtorek, 27 listopada o godz. 14 – doszło do nadzwyczajnego spotkania władz miasta ze ścisłym kierownictwem Taurona Wydobycie S.A., w którym uczestniczył m.in. prezes spółki Zdzisław Filip. Wynika to z faktu, iż według prawa za wszelkie szkody górnicze powstałe na powierzchni odpowiada wyłącznie podmiot prowadzący wydobycie.

Zarząd Taurona Wydobycie S.A. wyraził pełną wolę współpracy w zakresie odpowiedzialności i likwidacji szkód. Specjaliści wyłonieni w trybie przyspieszonym przez spółkę górniczą dokonają pełnej ekspertyzy stanu naruszonego szkodami górniczymi budynku SP 20. Ci sami eksperci wskażą także wnioski, dotyczące obiektu i jego przyszłości.

Spółka Tauron Wydobycie S.A. zadeklarowała pomoc gminie (także finansową) w zakresie zorganizowania uczniom zajęć w innej lokalizacji oraz zapewnieniu dowozu dzieci i wyżywienia.

Na razie nie wiadomo, czy budynek Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie będzie nadawał się w przyszłości do dalszej eksploatacji oraz jakie kroki muszą zostać podjęte, aby tak się stało. Wykaże to dopiero ekspertyza. Powstałe uszkodzenia są niewątpliwie efektem eksploatacji górniczej prowadzonej przez ZG Sobieski.

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze – „Właściciel nie może sprzeciwiać się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą”, a dalej „Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda”. W tym przypadku Tauron Wydobycie S.A.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie jest jedną z tzw. „tysiąclatek” – zbudowanych na tysiąclecie polskiej państwowości. Co ciekawe, powstała z inicjatywy… górników z Byczyny. To górnicy zebrali środki finansowe, zakupili działkę, zapłacili za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzbrojenie terenu. Szkoła została otwarta 1 lutego 1964 roku.

Do SP nr 20 uczęszcza aktualnie 324 uczniów. Od momentu zamknięcia szkoły zapewniono im codzienne zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w klubie „Niko”. W czwartek i piątek przywrócono normalne zajęcia lekcyjne w trzech lokalizacjach zastępczych: klubie „Niko”, siedzibie OSP Byczyna oraz salkach katechetycznych parafii. Na stronie internetowej szkoły rodzice są na bieżąco informowani o sytuacji w placówce oraz udostępniane im są harmonogramy zajęć dzieci.

Nowa organizacja zajęć szkolnych dla SP 20

W związku z koniecznością czasowego opuszczenia budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przez społeczność szkolną, przyjęta została nowa organizacja zajęć szkolnych, która zapewni kontynuację nauczania dla klas 1-8 oraz oddziałów gimnazjalnych.

Od najbliższego poniedziałku, 3 grudnia br. funkcje szkolne dla dzieci i personelu szkoły pełnić będą dwa budynki. Pierwszy zlokalizowany bezpośrednio w dzielnicy Byczyna –  Klub MCKiS „NIKO” przy ulicy Na Stoku, do którego będą uczęszczać najmłodsze roczniki, tj. dzieci z klas 1-2. Drugi budynek będący własnością gminy, mieszczący się przy ulicy Sportowej 1 (dawne Centrum Szkolenia Kadr PKE), będzie bazą dydaktyczną dla pozostałych roczników SP 20, włącznie z klasami gimnazjalnymi.

Oba budynki pomyślnie przeszły kontrole służb zarówno sanepidu jak i straży pożarnej, a tym samym uzyskały akceptację dla prowadzenia w nich zajęć szkolnych. O nowych miejscach prowadzenia zajęć poinformowane zostało Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

Dla dzieci, które będą kontynuować naukę na ulicy Sportowej, a więc poza dzielnicą Byczyna został zagwarantowany bezpłatny dowóz i odwóz autobusami jaworznickiego PKM. Autobusy poranne odjeżdżać będą począwszy od poniedziałku, w każdy dzień nauki, z pętli autobusowej przy ul. Gwardzistów o godzinie 7:40 (podstawienie autobusów nastąpi już o godz. 7:30). Natomiast powroty z lekcji zaplanowane są z tymczasowego przystanku przy nowym budynku szkolnym przy ul. Sportowej, codziennie w godzinach: 13:50 i 15:45. Rodzice otrzymają harmonogram zajęć dydaktycznych i plan kursowania autobusów. Niniejsze zostaną także udostępnione na stronie internetowej SP 20: www.zs1-jaworzno.edu.pl

Najnowsze

To Top