Polecamy

Wicemarszałek Starzycki odpowiada za sprawy społeczne

Pierwsze posiedzenie Zarządu Woj. Śląskiego VI kadencji. N/z (od lewej) marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, członek Zarządu Izabela Domogała, wicemarszałek Dariusz Starzycki i członek Zarządu Michał Woś. fot. Tomasz Żak / UMWS

W środę (28 listopada) nowy Zarząd Województwa Śląskiego dokonał podziału kompetencji pomiędzy swoich członków. Jaworznicki wicemarszałek – Dariusz Starzycki – odpowiadać będzie za politykę społeczną, zdrowie, gospodarkę nieruchomościami oraz planowanie przestrzenne w województwie.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się w środę (28 listopada), Zarząd Województwa Śląskiego dokonał podziału kompetencji. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski będzie kierował m.in. kulturą, komunikacją społeczną oraz nadzorem właścicielskim nad podległymi spółkami prawa handlowego. Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie województwa marszałek, prócz kierowania sprawami województwa, jest reprezentantem regionu.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża będzie odpowiedzialny za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zajmować się będzie także gospodarką, turystyką oraz sportem.

Z kolei pieczę nad rozwojem zdrowia oraz polityką społeczną, a także geodezją i gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym przejmie Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała będzie odpowiedzialna za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do jej kompetencji należeć będzie także ochrona środowiska oraz inwestycje.

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś kierować będzie komunikacją i transportem, edukacją i nauką oraz rozwojem terenów wiejskich.

Najnowsze

To Top