Z miasta

E – kompetencje cyfrowe w PUP-ie

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Stowarzyszenie „Przyjaźń Jaworznicka” zachęcają do udziału w projekcie „E – kompetencje cyfrowe”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie oraz osoby pracujące (tj. wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą), w wieku powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem lub uzupełnieniem kompetencji cyfrowych. W sumie PUP chce przeszkolić 264 osoby zamieszkałe w Jaworznie. Uczestnicy programu mogą wybierać spośród siedmiu modułów:

  1. Rodzic w Internecie

  2. Mój biznes w sieci

  3. Moje finanse i transakcje w sieci

  4. Działam w sieciach społecznościowych

  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)

  6. Rolnik w sieci

  7. Kultura w sieci

Obecnie trwa już III tura zapisów na szkolenia. Zapisy zostaną zakończone 7 stycznia 2019 roku. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zobowiązane są wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod nr tel.: (32) 6181919 / 6181915

Projekt realizowany w ramach „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Najnowsze

To Top