Z miasta

Darmowe szkolenia w PUP-ie

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Stowarzyszenie „Przyjaźń Jaworznicka” zapraszają do udziału w projekcie „E – kompetencje cyfrowe”, dzięki któremu można odbyć bezpłatne szkolenia w ramach sześciu modułów.

Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jak i osoby pracujące, w wieku powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem lub uzupełnieniem kompetencji cyfrowych. W sumie PUP chce przeszkolić 264 osoby zamieszkałe w Jaworznie. Uczestnicy programu mogą wybierać spośród siedmiu modułów:

  1. Rodzic w Internecie

  2. Mój biznes w sieci

  3. Moje finanse i transakcje w sieci

  4. Działam w sieciach społecznościowych

  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)

  6. Rolnik w sieci

  7. Kultura w sieci

Projekt realizowany w ramach „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Najnowsze

To Top