Polecamy

Ostatni przetarg na Sosinę rozstrzygnięty

W poniedziałek (7 stycznia) nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na ostatnią spośród trzech części rewitalizacji Sosiny. Zakres robót będzie obejmował małą architekturę, obiekty rekreacyjne i sportowe oraz zieleń urządzoną. Wartość kontraktu wyniesie ponad 9,3 mln zł. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana 21 stycznia. Prace wykona firma „Rembud” z Trzebini.

 

Kanalizacja i toalety

Na Sosinie trwają już intensywne prace modernizacyjne w ramach pierwszego etapu rewitalizacji. Rozpoczęły się w lipcu 2018 roku i polegają na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budynkami toalet, a także budowie drogi rowerowej wokół akwenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą (ścieżkami pieszymi i oświetleniem).

W chwili obecnej wykonawca, którym jest trzebiński „Rembud”, przygotował już fundamenty budynków toalet oraz wykonał podbudowę pod drogę rowerową na odcinku większym niż połowa jej długości. Trwa instalacja sieci wodociągowej. Wkrótce kontynuowane będą prace kanalizacyjne – kanalizacja na Sosinie będzie podciśnieniowa.

Wokół akwenu pojawi się 12 budynków sanitarnych, w których mieścić się będzie łącznie 28 toalet – dostosowanych do użytku przez osoby niepełnosprawne i przyjaznych dla matek z niemowlętami (miejsca do przewijania). Kanalizacja, bieżąca woda i toalety zakończą niechlubny okres zanieczyszczania wód Sosiny. Przypomnijmy, że według naukowców, którzy opracowali kompleksowy program rewitalizacji zbiornika, największym źródłem jego zanieczyszczenia były wydaliny oraz detergenty, czyli ścieki sanitarne.

Ten etap prac zakończony zostanie w okolicach połowy bieżącego roku, ponieważ wykonawcę obowiązuje roczny termin wykonania kontraktu podpisanego 12 lipca 2018 roku.

Oczyszczenie wody i dna

Kolejnym zakresem prac w ramach zadania rewitalizacji Sosiny jest usunięcie mułu z dna zbiornika (ok. 42 tys. m sześc.) oraz doprowadzenie do oczyszczenia wody. W tym wypadku tradycyjna metoda, polegająca na spuszczeniu całkowicie wody, wybraniu osadów koparkami i ponownym napełnieniu zbiornika nie wchodziła w grę. Spuszczenie wody z Sosiny oznaczałoby śmierć wszystkich zamieszkujących w niej ryb. Ponadto procedura rozciągnięta byłaby na kilka lat, bo tylko samo napełnienie akwenu zajęłoby ponad rok.

Zgodnie z wytycznymi zespołu naukowego, obrano metodę refulacji, czyli wybrania osadów dennych pogłębiarką ssącą (refulerem). Cyrkulację i wymianę wody w Sosinie zapewnić ma zaś budowa stacji pompowych. Jedna stacja pomp zasili zbiornik czystą wodą z Kanału Centralnego, druga zaś odprowadzi wodę do koryta Koziego Brodu. Korzyści będą dwie – oczyszczenie i wymiana wody w Sosinie oraz zasilenie Koziego Brodu (zniwelowanie problemu ze spadkiem poziomu wód potoku w okresie letnim).

Kontrakt na wskazany zakres prac pierwotnie miał być podpisany w połowie ubiegłego roku. Niestety przetarg ugrzązł w procedurach odwoławczych, bo od jego rozstrzygnięć odwoływali się do Krajowej Izby Odwoławczej kolejni oferenci. Sporne kwestie zostały przez Izbę wreszcie rozstrzygnięte i pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na oczyszczenie dna oraz budowę stacji pomp.

Zadanie warte prawie 9,5 mln zł wykona firma EFB Partner z Serocka. Ma na to 24 miesiące od podpisania umowy, czyli termin do końca listopada 2020 roku.

Zieleń i infrastruktura rekreacyjna

Ostatnie zadanie, którego wykonanie sprawi, iż Sosina ponownie stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczynku jaworznian, polega na budowie obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, małej architektury oraz nasadzeniu zieleni urządzonej.

Pierwszy przetarg na tę część rewitalizacji został unieważniony ze względu na zbyt wysokie oczekiwania finansowe oferentów. Powtórzenie procedur pozwoliło w poniedziałek (7 stycznia) wyłonić wykonawcę, którym będzie firma „Rembud” z Trzebini (ta sama, która wykonuje obiekty sanitarne, kanalizację i drogę rowerową). Wartość zamówienia wynosi ponad 9,3 mln zł. Umowa ma zostać podpisana 21 stycznia br.

Na Sosinie pojawią się boiska wielofunkcyjne, „zielony” parking (o nawierzchni trawiastej) w rejonie północnej plaży, 155 stojaków na rowery, 195 ławek, 27 stołów piknikowych, 30 leżaków, pomosty dla wędkarzy, ogród roślinności wodnej z prowadzącym między nimi „molem”. Planowane jest dokonanie nasadzeń zróżnicowanych roślin wokół zbiornika – brzegi akwenu wręcz „utoną” w zieleni (między innymi 284 nowych drzew w ramach nasadzeń zastępczych).

Kontrakt obejmuje również budowę trzech pierwszych domków letniskowych. Jednokondygnacyjne domki będą wyposażone w dwie sypialnie, pokój dzienny z aneksem kuchennym, toaletę z prysznicem oraz dwa zadaszone tarasy.

Na Sosinie ostatecznie stanąć ma 13 tego typu domków letniskowych. Jednak pozostałych 10 wykonanych zostanie w dalszym terminie w ramach odrębnego zamówienia.

Nowy standard wypoczynku

Podpisanie za tydzień umowy na ostatni zakres prac na Sosinie oznacza, że cały, kompleksowy projekt rewitalizacyjny zostanie wykonany. Przewidywalny termin zakończenia robót można wskazać na koniec 2020 roku – wtedy Sosina będzie już całkowicie odmieniona.

W sezonie letnim 2021 jaworznianie będą mogli cieszyć się czysta wodą w zbiorniku, bezpiecznymi warunkami sanitarnymi oraz świetną bazą rekreacyjno-sportową.

Infrastruktura Sosiny sprzyjać będzie różnorakim aktywnościom – począwszy od wypoczynku nad wodą, poprzez uprawianie sportu (boiska), czy rekreacji pieszo-rowerowej, a skończywszy na wędkarstwie.

W roku 2013 na naszych łamach zadawaliśmy pytanie, czy Sosina „umiera”? Skłoniła nas do tego jedna z Czytelniczek, która zauważyła: „Przed kilkoma laty to miejsce tętniło w lecie życiem. Kąpielisko było pełne młodych ludzi. Przyjeżdżali tutaj nie tylko mieszkańcy Jaworzna, ale także okolicznych miast. Ludzie doskonale się bawili, uprawiali sport, Sosina faktycznie była świetną bazą rekreacyjną. Teraz zbiornik świeci pustkami.”

Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych Sosina będzie tętnić życiem jak nigdy dotąd i stanie się najlepszym oraz najczystszym zbiornikiem rekreacyjnym w okolicy.

Najnowsze

To Top