Polecamy

W Jaworznie chce się żyć! W mieście przybyło mieszkańców

Wyludnianie się polskich miast stało się w ostatnich latach prawdziwą plagą a liczba ludności, szczególnie na Śląsku, coraz bardziej spada. Tymczasem okazuje się, że w Jaworznie udało się nie tylko zatrzymać, ale wręcz odwrócić negatywny trend i po raz pierwszy od kilku lat w mieście przybyło mieszkańców.

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wiele miast w naszym regionie – na czele z Zabrzem, Bytomiem i Świętochłowicami – do 2050 roku może stracić nawet połowę swoich mieszkańców. Jednym z liderów depopulacji są Katowice, które już od kilku lat wyludniają się w ekspresowym tempie i pod względem liczby ludności dały się ostatnio wyprzedzić nawet Białemustokowi. Na tej czarnej mapie są jednak pewne wyjątki i jak się okazuje jest wśród nich również Jaworzno. Nasze miasto przełamało negatywny trend i znów rośnie w siłę pokazując innym miejscowościom w jaką stronę można zmierzać.

Migracja kluczem

Od połowy lat 90. praktycznie w całym kraju liczba ludności systematycznie spada. Przez lata dotyczyło to także Jaworzna, ale rok 2018 okazał się przełomowy dla miasta, a działania władz zmierzające do zwiększenia jego atrakcyjności nareszcie przyniosły efekt. Według danych Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w 2017 roku liczba ludności Jaworzna spadła poniżej 90 000 mieszkańców i wydawało się, że trudno będzie znów wskoczyć na wyższy poziom. Tymczasem ostatnie 12 miesięcy zaskoczyło wszystkich ekspertów. Liczba ludności w 2018 roku wzrosła aż o 632 osoby. Dzięki temu na 31 grudnia w Jaworznie zarejestrowane były 90 454 osoby, czyli nawet więcej niż w 2016 roku!

Wydział Ewidencji Ludności informuje, że w 2018 roku w naszym mieście zmarło 1147 osób, czyli o 35 mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie na świat przyszło 569 dzieci (przy 629 w 2017 roku). Co ciekawe aż 127 dzieci zarejestrowanych w Jaworznie urodziło się za granicą. W Jaworznie w 2018 roku zostało zawartych 371 ślubów, w tym 164 cywilne i 207 konkordatowych. To także nieco mniej niż rok wcześniej, kiedy to ślubów było 409. Cały czas utrzymuje się wysoki poziom rozwodów – statystyki pokazują, że rozpada się około połowa związków małżeńskich. Akurat w 2018 roku w mieście nieco spadła ich liczba – w sumie zanotowano 202 rozwody przy 225 rok wcześniej.

Analizując cyfry, z prostego rachunku wynika, że w Jaworznie zmarło o 578 osób więcej niż się urodziło. To jednak nie jest zjawisko zaskakujące. Przyrost naturalny spada i wynika to z wielu czynników. Wyż demograficzny z lat 80. doczekał się już w większości swoich potomków, a obecnie w wiek prokreacyjny weszli ludzie urodzeni w czasie niżu demograficznego – siłą rzeczy dzieci będzie więc mniej.

Eksperci wskazują też na zmiany w modelu rodziny na mniej dzietny, chociaż ostatnio, także dzięki wsparciu różnych programów, ten trend zdaje się odwracać. Jaworzno zresztą także aktywnie wspiera rodziny i zachęca do tego by w mieście rodziło się jak najwięcej dzieci. Jedną z najważniejszych inicjatyw w 2018 roku było otwarcie miejskiego żłobka, na który zapotrzebowanie zgłaszali sami mieszkańcy.

Pytanie jednak nasuwa się inne – skąd więc w takim razie w Jaworznie w 2018 roku wziął się wzrost liczby ludności? Odpowiedź jest bardzo prosta – do Jaworzna zaczęli migrować nowi mieszkańcy. Tak dobry wynik w porównaniu z innymi miastami w regionie może zaskakiwać tylko z pozoru. Jaworzno bowiem w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie i pod wieloma względami staje się wzorem. Podczas gdy Metropolia ma coraz mniej do zaoferowania i z roku na rok kurczy się ludnościowo, Jaworzno wyraźnie rozkwita.

Mieszkaniowy boom

Statystyki pokazują, że w naszym mieście osiedla się coraz więcej nowych mieszkańców. W dużej mierze są to osoby, które w przeszłości już tutaj mieszkały, ale w poszukiwaniu lepszego życia wyemigrowały głównie za granicę. Jaworzno obecnie daje tyle możliwości, że wielu emigrantów rozważa powrót i próbuje swojego szczęścia w rodzinnym mieście. Nie sposób nie zauważyć rosnącego zainteresowania Jaworznem w całym regionie. Coraz większa liczba mieszkańców Zagłębia, Śląska czy zachodniej Małopolski bierze pod uwagę przenosiny do Jaworzna na stałe. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, a planowany od lat harmonijny rozwój całego miasta zaczyna przynosić efekty.

Jednym z kluczowych punktów – oprócz atrakcyjnego położenia Jaworzna między dwoma dużymi ośrodkami – śląsko-zagłębiowskim i krakowskim – jest też konsekwentne stawianie na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Kolejne inwestycje budowlane, nowoczesne osiedla i możliwość rozwoju zachęcają do osiedlania się w Jaworznie. – Bardzo cieszy mnie fakt, że w naszym mieście tak szybko rozwija się rynek nieruchomości i cały czas wzbogacana jest oferta mieszkaniowa. Dbamy o to, by była korzystna i atrakcyjna, a przez to zachęcała do osiedlania się w Jaworznie – mówi prezydent Paweł Silbert. I to wszystko znajduje potwierdzenie w cyfrach.

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które obecnie jest liderem mieszkaniowych inwestycji w mieście, w 2018 roku zaliczyło prawdziwy rekord. W sumie JTBS oddał do użytku aż 197 mieszkań. A w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne nowe lokale – spółka bowiem dalej rozwija Osiedle Sfera, a na Podwalu powstaje efektowny nowoczesny wieżowiec Słoneczna. Na nowych osiedlach mieszkają już nie tylko rdzenni jaworznianie, ale też sporo przybyszy z innych rejonów kraju. – Ogólnie obserwujemy od kilku lat tendencję, że w nowych lokalizacjach, jak Osiedle św. Wojciecha, SFERA czy wieżowiec Słoneczna, liczba osób „spoza Jaworzna” to jakieś 25-30% – opowiada Dawid Domagalski z Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Poza JTBS-em swoje budynki stawiają także prywatni deweloperzy. Tylko w pobliżu ścisłego centrum powstają coraz to nowe osiedla. Warto tutaj wspomnieć chociażby o będącym w tracie budowy Osiedlu „Cztery Pory Roku” czy kameralnym Osiedlu Chopina na Azotce, które ma już pierwszych lokatorów. Nie sposób też nie zauważyć nowych domów jednorodzinnych, które w niektórych miejscach wyrastają jak grzyby po deszczu. To świetny znak dla całego Jaworzna, skoro ktoś bowiem decyduje się wybudować tutaj dom, to raczej zostanie na stałe i tutaj będzie płacić podatki i wychowywać swoje dzieci. Z obserwacji jaworznickich deweloperów, coraz więcej osób powraca do Jaworzna. – Wielu z naszych klientów to także osoby, które po kilku latach pracy za granicą decydują się na powrót do polski i osiedlenie się w Jaworznie – opowiada Dawid Domagalski. To potwierdzają też wspomniane już wcześniej statystyki.

Pracy nie brakuje

Jaworzno staje się też coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców. Nowe tereny inwestycyjne i otwartość na rozwojowe inicjatywy zachęcają firmy do działania w mieście. Władze stawiają chętnie na nowe technologie, a start-upy mogą rozwijać się swobodnie. Jaworznianie w 2018 roku potwierdzili, że nie boją się brać spraw w swoje ręce. W sumie w mieście według rejestrów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jaworznianie dokonali 489 nowych wpisów, a to oznacza tyle nowych przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę, że na koniec minionego roku w Jaworznie łącznie zarejestrowane były 4963 podmioty gospodarcze, trzeba zauważyć, że prawie 10% zostało zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W ostatnich latach w Jaworznie wyraźnie spadła także stopa bezrobocia. Jeszcze w grudniu 2014 roku bez pracy pozostawało 9,3% mieszkańców naszego miasta, podczas gdy w listopadzie 2018 ten wskaźnik wynosił już tylko 4,1%. Jaworznianie zwykle krótko pozostają bez pracy i znajdują ją albo w mieście, albo też w okolicznych miejscowościach, do których mogą dostać się w miarę szybko dzięki coraz lepszej infrastrukturze, a także komunikacji miejskiej. Na tle całego regionu, a nawet kraju, Jaworzno wypada bardzo dobrze i ma niższą stopę bezrobocia od średniej krajowej (5,7%) i wojewódzkiej (4,3%).

Innowacje i atrakcje

O Jaworznie w minionym roku regularnie było głośno w mediach. Podziw, a czasami i zazdrość budziły kolejne udane inwestycje. Jaworzno stało się jednym z krajowych liderów innowacji. Elektryczne autobusy, nowoczesna stacja ładowania czy testy autonomicznych pojazdów – pokazują otwarcie jaworznian na przyszłość. Ważne jest też to, że innowacje wywierają realny wpływ na życie mieszkańców. Dobrym przykładem jest tutaj komunikacja miejska. Nowe elektryczne autobusy zapewniają spory komfort podróży a koszty podróży są bardzo niskie. Jaworznianie coraz chętniej przesiadają się na komunikację miejską. Z autobusów PKM-u korzystają także mieszkańcy sąsiednich miejscowości – głównie Chrzanowa oraz Mysłowic – a to pozytywnie przekłada się na opinie o Jaworznie.

Jakość życia w Jaworznie rośnie dzięki temu, że miejską infrastrukturę buduje się z myślą o potrzebach mieszkańców. Dobrym przykładem jest velostrada, której otwarcie przyciągnęło nie tylko ekspertów z dalekich nawet zakątków kraju. Duża ilość atrakcyjnych terenów rekreacyjnych także zachęca do osiedlania. Prawdziwym hitem 2018 roku w Jaworznie okazał się park Gródek, który ze względu na swoją widowiskowość bywał czasami na pół żartobliwie nazywany „Jaworznicką Chorwacją”. Pięknie położony obszar przyciągał tłumy turystów z Zagłębia, Śląska i Małopolski. Bardzo popularna nie tylko wśród miejscowych pozostaje Geosfera.

W kolejnych dzielnicach powstają miejsca do wypoczynku i spędzania czasu – wystarczy tutaj wspomnieć chociażby o dzielnicowych „rynkach” czy parku Kieszonka w centrum. Sercem i płucami miasta stają się też jaworznickie Planty, które z roku na rok wyglądają piękniej, a otwarty w tym roku Wodny Plac Zabaw pokazał jak duże jest zapotrzebowanie na dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne. W najbliższych latach miasto zyska zresztą kolejne atrakcje, które powinny dalej przyciągać – szczególnie młodych ludzi. Cały czas trwa rewitalizacja Sosiny a także rekultywacja hałdy Piłsudski, przybywają więc nowe zielone tereny rekreacyjne.

Jaworzno z poprzemysłowego miasta staje się powoli nowoczesnym organizmem miejskim, przyjaznym dla mieszkańców. Przez ostatnie kilkanaście lat Jaworzno zmieniło się nie do poznania, unowocześniło i teraz zaczyna to przynosić efekty. Oczywiście trzeba poczekać kilka lat by zobaczyć jaki trend demograficzny będzie się utrzymywał. Tegoroczne statystyki mogą jednak dać jaworznianom trochę spokoju, wydaje się bowiem, że to co najlepsze miasto ma jeszcze przed sobą.

Najnowsze

To Top