Z miasta

Garbarnię czeka kolejna kontrola

fot. JaworznoPL

W odpowiedzi na prośbę mieszkańców dzielnicy Szczakowa, Prezydent Miasta podejmuje – w zakresie na jaki pozwalają mu kompetencje – działania mające na celu zlikwidowanie uciążliwości, jakimi są substancje odorowe docierające z Garbarni. Mieszkańcy są też aktywnie wspierani przez dwóch radnych związanych z dzielnicą – Tadeusza Kaczmarka i Ryszarda Maciejowskiego.

W ostatnim numerze Extra pisaliśmy o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim, podyktowanych szczególną troską Prezydenta Miasta o środowisko. Władze miasta robią wszystko, co w ich mocy i kompetencji, by zlikwidować problemy uciążliwości wynikających z sąsiedztwa zakładów produkcyjnych i gospodarstw domowych. Jednym z przedsiębiorstw, którego działalność powoduje problemy mieszkańców, jest Garbarnia Szczakowa. Prezydent nie pozostaje obojętny na zgłoszenia mieszkańców i korzysta z dostępnych mu środków, a także współpracuje z innymi instytucjami, by pomóc mieszkańcom. Wśród działań należy wymienić kontrole wykonywane zarówno regularnie, jak i na zgłoszenia mieszkańców.

Podczas styczniowego spotkania urzędników z mieszkańcami, przedstawiono raport z przeprowadzonej jesienią kontroli, która polegała na pomiarze stężenia substancji odorowych w 5 punktach. Kontrola była przeprowadzona przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – bez opadów i przy średniej temperaturze kilkunastu stopni i nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Jednak mieszkańcy zgłaszają urzędnikom i Straży Miejskiej, że nieprzyjemna woń docierająca do ich domostw z Garbarni uprzykrza im życie. Wkrótce zakład czeka kolejna kontrola – przeprowadzi ją Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a Urząd Miejski dołoży wszelkich starań, by została ona przeprowadzona w terminach gdy panuje wyższa temperatura, by móc faktycznie ocenić poziom zapachów, na co spory wpływ ma właśnie temperatura zewnętrzna. Po przeprowadzeniu działań przez WIOŚ i otrzymaniu informacji o wynikach kontroli, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z mieszkańcami.

W ostatnim czasie kontrolę przeprowadził także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który odkrył niepokojące działania Garbarni. Jednostka ma uzasadnione podejrzenia, że zakład dopuścił się samowoli budowlanej, prowadząc roboty mające na celu utworzenie parkingu i placów składowych. PINB już zareagował w tej sprawie, wzywając przedsiębiorcę do złożenia stosownej dokumentacji. Jeśli Garbarnia uzupełni stosowną dokumentację (dotyczącą projektów i procedury legalizacyjnej), będzie mogła kontynuować prace. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Chrobok, zwróciła jednak uwagę, że przeprowadzenie przynajmniej części z zamierzonych prac budowlanych może wpłynąć pozytywnie na oddziaływanie zakładu na otoczenie.

Poza wspomnianymi kontrolami, Garbarnia została zobowiązana do dalszego ograniczenia emisji nieprzyjemnych zapachów z hali mokrej, przeniesienia procesu rozładunku skór surowych i przechowywania półproduktów i produktów ubocznych do nowobudowanego magazynu, zadaszenia drogi komunikacyjnej na terenie zakładu, wykonania trwałych zabezpieczeń skarpy przy ogrodzeniu od strony ul. Pochyłej oraz wykonania remontu biofiltra (ewentualnie jego wymiany na nowszy, inny typ).

Najnowsze

To Top