Z miasta

Blok 910 MW z umowami na zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Bioeko Grupa TAURON zagospodaruje uboczne produkty spalania z budowanego w Jaworznie nowego bloku 910 MW.

Spółka Bioeko Grupa TAURON w ramach działań związanych z reorganizacją obszaru ubocznych produktów spalania w Grupie TAURON podpisała umowy ze Spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON dotyczące sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania i produktów powstałych w wyniku procesu odsiarczania spalin z bloku energetycznego 910 MW.

Podpisane umowy przewidują, że z dniem rozruchu bloku 910 MW Bioeko Grupa TAURON przejmie pełną odpowiedzialność za popioły lotne ze spalania węgla, żużle oraz gipsy. Okres obowiązywania umów jest zróżnicowany w zależności od produktu.

Obecnie Spółka Bioeko prowadzi działania związane z wyłonieniem strategicznych partnerów gwarantujących odbiór ubocznych produktów spalania wraz z kontraktacją sprzedaży i zagospodarowaniem odpadów.

– Zawarta umowa zapewnia naszej spółce długoterminową dostępność surowców będących ubocznymi produktami spalania węgla kamiennego. Produkty spełniające określone parametry fizyko-chemiczne mogą stanowić poszukiwany, atrakcyjny surowiec dla wielu wytwórców – mówi Andrzej Grela prezes zarządu Bioeko Grupa TAURON. – Producenci dysponujący odpowiednią technologią przy zastosowaniu UPS-ów mogą z jednej strony wytworzyć produkt użytkowy i z powodzeniem realizować idę Gospodarki Obiegu Zamkniętego wpływając pozytywnie na naturalne środowisko człowieka z drugiej realizują dochodową produkcję dla klientów końcowych – dodaje prezes Andrzej Grela.

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. to specjalistyczny operator prowadzący działalność handlową związaną ze sprzedażą i zagospodarowaniem Ubocznych Produktów Spalania oraz Ubocznych Produktów Wydobycia pochodzących ze wszystkich jednostek wytwórczych Grupy TAURON oraz jedyny dostawca biomasy w Grupie.

Źródło: Tauron

Najnowsze

To Top