Biznes - inwestycje

SKOK Jaworzno w rękach Aliora

Klienci SKOK Jaworzno mogą odetchnąć z ulgą – wiele wskazuje bowiem na to, że jaworznickiej kasie uda się uniknąć upadłości. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na jej przejęcie przez Alior Bank.

Decyzja KNF wieńczy trwającą już od dobrych kilkunastu miesięcy historię problemów SKOK Jaworzno. Jaworznicka kasa od dłuższego czasu zmagała się z problemami finansowymi i już w sierpniu 2016 roku na wniosek KNF władze nad nią objęła zarządca komisaryczny Edyta Glajcar. Mimo działań komisarz tylko częściowo udało się poprawić sytuację SKOK, ale cały czas nad kasą wisiała nawet wizja bankructwa. W przypadku upadku instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiałby wypłacić klientom SKOK-u Jaworzno nawet ponad 300 milionów złotych. Ratunkiem miało być przejęcie kasy przez bank, długo jednak nie było chętnych na taką kosztowną inwestycję. Jako pierwszy chęć wyraził Bank Pocztowy, po głębszej analizie wycofał się jednak z działania. Wtedy do akcji wkroczył Alior Bank, który w ostatnich latach specjalizuje się w ratowaniu kolejnych SKOK-ów. Wcześniej bank przejął SKOK im. św. Jana z Kęt, SKOK Wyszyńskiego i Powszechna SKOK.

Przeprowadzony w ubiegłym roku audyt wykazał mnóstwo nieprawidłowości w funkcjonowaniu kasy. Wśród zarzutów był m.in. bałagan w papierach oraz wyjątkowo liczne przypadki udzielania kredytów osobom bez zdolności kredytowej. Nie odstraszyło to jednak Alior Banku w ich staraniach o przejęcie SKOK Jaworzno. W ostatnich dniach stycznia KNF zgodziła się na transakcję. – Sytuacja Alior Banku pozwala na przejęcie SKOK Jaworzno w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Skala działania Alior Banku SA istotnie przewyższa skalę działania SKOK Jaworzno. W ocenie Komisji, proces przejęcia SKOK Jaworzno przez Alior Bank SA nie wpłynie na bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach banku – czytamy w komunikacie wydanym przez KNF.

Alior Bank od 1 lutego zarządza już majątkiem SKOK-u a pełne przejęcie nastąpi 1 kwietnia. – Do momentu przejęcia SKOK Jaworzno będzie prowadził działalność i oferował swoim członkom usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Docelowo zaoferujemy członkom Kasy dostęp do szerokiej oferty produktów i usług Alior Banku. Dołożymy wszelkich starań, aby proces przejęcia Kasy przebiegł sprawnie i w sposób możliwie najmniej odczuwalny dla jej członków – uspokaja wiceprezes zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta. Wydaje się więc, że jaworznianie, którzy powierzyli swoje oszczędności SKOK-owi Jaworzno, nareszcie mogą spać spokojnie. Nowy właściciel kasy zdaje się dysponować odpowiednim kapitałem i doświadczeniem by przywrócić jej sprawne funkcjonowanie. Proces restrukturyzacji potrwa zapewne kilka miesięcy i dopiero wtedy można będzie ostatecznie ocenić jej efekty.

SKOK Jaworzno to jedna z większych kas tego typu. Na koniec listopada 2018 roku posiadała aktywa w wysokości blisko 284 milionów złotych, fundusze własne bilansowe w wysokości minus 59,8 mln zł, współczynnik wypłacalności na poziomie minus 22,57 procent oraz wykazywała stratę z lat ubiegłych na kwotę 64,6 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez około 117 tysięcy członków SKOK Jaworzno wynosiły 334,1 mln zł.

Najnowsze

To Top