Bezpieczeństwo

Miasto dofinansuje Policję. Jaworzno jest najbezpieczniejszym miastem w wojewódzytwie

Program „Tarcza” jest nieprzerwanie realizowany w Jaworznie od 2005 roku. Jednym z jego elementów jest stała współpraca samorządu z Komendą Miejską Policji w Jaworznie. Gmina co roku dofinansowuje Policję, by zapewnić zwiększoną obecność patroli na ulicach miasta. W bieżącym roku dotacja wyniesie 200 tys. zł.

 

Jaworzno od lat wskazywane jest jako jedno z najbezpieczniejszych miast województwa śląskiego. Wystarczy spojrzeć w dane Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2017 dotyczące przestępczości (dane z ubiegłego roku niestety są niedostępne). Pod względem liczby przestępstw na 1.000 osób Jaworzno znalazło się na dalekim 327. miejscu wśród wszystkich 923 miast w Polsce. W naszym mieście ten wskaźnik wynosi 18. Na szczycie listy znajduje się Krosno z liczbą 152,2 przestępstw na 1.000 mieszkańców, a dalej Tarnów (82,7) i Legnica (51,6).

W województwie śląskim wskaźnik przestępczości w miastach na prawach powiatu jest najwyższy w Tychach (50 na 1.000 mieszkańców), Siemianowicach Śląskich (45,5) i Katowicach (40,2). Zatem w Jaworznie odnotowuje się blisko 3-krotnie mniejszą liczbę przestępstw proporcjonalnie do liczby ludności niż w Tychach. Z tak niskim wskaźnikiem przestępczości Jaworzno ewidentnie jest najbezpieczniejszym spośród wszystkich miast na prawach powiatu w województwie śląskim.

Dane za rok 2018 mogą być nawet jeszcze bardziej korzystne, ponieważ Komenda Główna Policji stwierdziła ogólny spadek liczby przestępstw popełnianych w naszym kraju (w każdej kategorii). Była ona jedna z najniższych w historii i wyniosła 795.444.

Samorząd Jaworzna od lat wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Przykładem takiej dobrej praktyki jest m.in. program „Tarcza”, który funkcjonuje u nas już od 14 lat. Jednym z elementów „Tarczy” jest bliska współpraca samorządu z Komendą Miejską Policji w Jaworznie oraz dofinansowanie przez gminę dodatkowych patroli policyjnych na terenie miasta. Przykładem tej współpracy jest również wspólne tworzenie policyjnej mapy bezpieczeństwa, a także patrole łączone z udziałem funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

W bieżącym roku miasto przeznaczy 200 tys. zł na zapewnienie policjantom nadgodzin, w ramach których realizowane będą dodatkowe, nadliczbowe patrole. Patrole te kierowane są do miejsc wytypowanych na podstawie analizy potencjalnych zagrożeń. Dofinansowanie zapewnia też zwiększoną obecność funkcjonariuszy Policji na ulicach miasta w weekendy oraz ochranianie imprez masowych.

Należy dodać, iż właśnie w ramach służby dodatkowej policjanci dowożą nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie (po zamknięciu jaworznickiej placówki tam trafiają zatrzymani nietrzeźwi z terenu Jaworzna). Dzięki takiej organizacji służby, regularne patrole nie opuszczają granic miasta i mogą kontynuować swe wyznaczone zadania. W ciągu ubiegłego roku dowieziono do izby 386 nietrzeźwych.

Podsumowanie ubiegłego roku wskazuje, iż w ramach służby dodatkowej (finansowanej z dotacji) patrole skontrolowały 994-krotnie miejsca szczególnie zagrożone, ujawniły 366 wykroczeń, zatrzymały 5 sprawców drobnych kradzieży, 15 sprawców aktów wandalizmu i niszczenia mienia. Kolejnych siedmiu sprawców – już poważnych przestępstw, a nie wykroczeń – zatrzymano na gorącym uczynku lub po podjęciu bezpośredniego pościgu, zatrzymano również siedem poszukiwanych osób.

– Wszystkie formy pełnionej służby przyniosły żądany skutek. Efekty uzyskiwane w ramach przedmiotowych służb są każdorazowo przekazywane do Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Poddawane są ocenie i omawiane na bieżąco podczas spotkań realizowanych w ramach programu „Tarcza” prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej – podsumowuje insp. Robert Trzupek, Komendant Miejski Policji w Jaworznie.

Miejskie dofinansowanie wydaje się szczególnie ważne w okresie letnim. To właśnie ono pozwala na zwiększenie liczebności policyjnych patroli (w tym wodnych) na Sosinie. Przypomnijmy, iż właśnie w ubiegłym roku funkcjonariusze Policji uratowali na Sosinie tonącego mężczyznę. Tego typu zdarzenia odnotowywane są na akwenie niemal corocznie.

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna nieustannie rośnie, co pokazują badania opinii publicznej. W 2016 roku 78% jaworznian czuło się w swym mieście bezpiecznie, w roku 2018 ten odsetek wzrósł do 85%. Największym problemem, który mieszkańcy wskazują jest wandalizm, a na drugim miejscu zachowanie pijanych osób w miejscach publicznych. To wyraźnie pokazuje, iż jaworznianie nie obawiają się przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (napady, rozboje, pobicia), ponieważ są to zjawiska w naszym mieście marginalne. Duża w tym zasługa systemu monitoringu oraz stałej obecności patroli policyjnych.

Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta:

– Środki z budżetu Jaworzna przekazywane Policji przekładają się bezpośrednio na liczbę umundurowanych policjantów patrolujących nasze miasto, a to z kolei na bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna. Jestem przekonana, iż wszystkim zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa nam i naszym dzieciom w mieście. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Jaworznie układa się bardzo dobrze. Mamy zlokalizowane wspólnie miejsca występowania potencjalnych zagrożeń i właśnie tam kierowane są dodatkowe patrole. Dzięki tym środkom zyskujemy w Jaworznie zwiększoną liczbę patroli również w weekendy.

Najnowsze

To Top