Z miasta

Z dziejów mojego miasta

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza dzieci i młodzież do udziału w jubileuszowej 10. już edycji Miejskiego Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta”.

Jaworznickie muzeum już od lat dba o to, by szerzyć wśród najmłodszych pokoleń wiedzę historyczną o naszym mieście i regionie. Muzealnicy zapraszają regularnie w swoje mury uczniów z jaworznickich szkół i zachęcają do poznawania historii także przez zabawę. Organizowany w tym roku już po raz dziesiąty konkurs „Z dziejów mojego miasta” służy kształtowaniu świadomości obywatelskiej i historycznej a także umacnia emocjonalne związki z Jaworznem, czyli naszą „małą ojczyzną”.

Tym razem konkurs odbędzie się 14 marca w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe. Na uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej czekać będzie test wiadomości składający się z pytań o charakterze otwartym i zamkniętym oraz wypowiedzi ustnej (5-8 zdań) na temat jednego wybranego przez siebie obiektu historycznego miasta Jaworzna. Test ten odbędzie się 14 marca o godzinie 9:00. Starsza grupa wiekowa obejmująca uczniów VII i VIII klasa szkoły podstawowej, ma za zadanie przygotować prezentację multimedialną na temat „Jaworzno – najciekawsze zakątki historyczne”.

Termin zgłoszeń upływa 7 marca 2019 roku, należy zgłosić się osobiście do siedziby muzeum lub skontaktować mailowo pod adresem: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne będą na stronie www.muzeum.jaw.pl. Warto dodać, że honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jaworzna a także Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Najnowsze

To Top