Bezpieczeństwo

Clif pod kontrolą wojewódzką

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził na początku lutego kontrolę w firmie Clif, która była efektem nieścisłości ewidencyjnych ujawnionych w zakładzie w Skawinie.

Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w Krakowie wykazała, że na terenie firmy Clif w Skawinie brakowało beczek, które zdaniem prokurenta spółki miały zostać przetransportowanie do Jaworzna. W związku z tym inspektorzy WIOŚ w Katowicach postanowili sprawdzić oddział w Jaworznie. Pod koniec stycznia inspektorom nie udało się wejść na teren firmy – obecne tam osoby nie czuły się upoważnione do wpuszczania kogokolwiek na teren zakładu, udzielania jakicholwiek informacji i kontaktowania się z władzami spółki. Warto zaznaczyć, że WIOŚ nie musi zapowiadać swoich kontroli.

Służby współpracują

Działania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie doprowadziły do współpracy z jednostkami takimi jak prokuratura czy WIOŚ. Kolejna – tym razem udana – próba kontroli miała miejsce 7 lutego. Inspektorom WIOŚ podczas kontroli asystowały służby – policja i straż pożarna oraz przedstawiciel prokuratury. O trwających na miejscu działaniach poinformowano też Wydział OŚ UM. Na miejscu pobrano próbki z ujawnionych beczek. W sprawie firmy Clif ściśle współpracują ze sobą dwa Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska – w Katowicach i Krakowie. Sprawą zajmują się też równolegle dwie prokuratury – Rejonowa w Jaworznie i Okręgowa w Krakowie.

Kompetencje Marszałka

Do 5 września 2018 r. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów był Starosta Miasta Jaworzna. W związku ze zmianą ustawy o odpadach, organem właściwym do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów w ilości powyżej 3 tys. ton jest Marszałek Województwa. Zgodnie ze zmianą przepisów, firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów, są zobowiązane wystąpić o nowe zezwolenia do 5 września 2019 r. Clif zadeklarował, że zbiera rocznie więcej niż 3 000 ton odpadów, w związku z powyższym Prezydent Miasta Jaworzna utracił właściwość rzeczową do wydawania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów dla ww. Spółki. Wszelkie czynności związane ze zbieraniem odpadów, w tym zmiany w posiadanym zezwoleniu dla Clif Sp. z o. o. prowadzi Marszałek Województw Śląskiego. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z nową właściwością, został przekazany przez Wydział Ochrony Środowiska jaworznickiego magistratu, a Marszałek poprzez załączone dokumenty został poinformowany o znanych jaworznickim urzędnikom dotychczasowych relacjach wnioskodawcy w miejscach w których prowadził on swoją działalność.

Najnowsze

To Top