Edukacja

Powalczą o „Złote Pióro”

Uczniowie do piór! – takim zawołaniem razem z Miejską Biblioteką Publiczną zachęcamy młodych zdolnych pisarzy do udziału w XXIII edycji konkursu o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”.

Największy literacki konkurs organizowany w Jaworznie, przez lata nabrał swojej rangi i cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a poziom zgłoszonych prac jest bardzo wysoki. Co roku w szranki staje około 300 uczestników praktycznie z całego kraju. Przed rokiem wśród laureatów znaleźli się uczniowie z tak odległych miejscowości jak Białystok, Zielona Góra czy Lublin, ale oczywiście najliczniej w całej stawce notowani byli młodzi jaworznianie. – Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy poprzez udział w konkursie rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną oraz werbalizowania myśli i płodów własnej wyobraźni – mówią organizatorzy. Podobnie jak w poprzednich edycjach uczestnicy będą oceniani w kategoriach tekstu poetyckiego lub prozatorskiego.

Konkurs tradycyjnie organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Nasza gazeta objęła nad konkursem patronat medialny. Natomiast filia Akademii Ignatianum w Krakowie – Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach został patronem merytorycznym i będzie czuwał nad naukową stroną wydarzenia.

Termin składania prac upływa 5 kwietnia. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w specjalnie wydanej z tej okazji książce. Uroczysta gala finałowa, na której poznamy zwycięzców literackich zmagań planowana jest na czerwiec, podczas obchodów Dni Jaworzna. Regulamin, wymogi techniczne wobec składanych prac a także kartę zgłoszenia znaleźć można na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Najnowsze

To Top