Z miasta

System nieodpłatnej pomocy prawnej rozwija dotychczasowy zakres

Od 1 stycznia 2019 r, mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, a od 2020 r. również z nieodpłatnej mediacji.

System oparty jest na zupełnie nowym założeniu. Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Ta zmiana spowodowała, że system pomocy prawnej i obywatelskiej działa znacznie efektywniej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub
 • spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 • uzyskaniu wsparcia zw. z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:

 • udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu,
 • poinformowaniu go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach.

Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowane go wspólnie planu.

Usługi świadczone są w wyznaczonych punktach na terenie Jaworzna:

 1. ŚRÓDMIEŚCIE – ul. Urzędnicza 11 (pomoc prawna),
 2. PODŁĘŻE – ul. Ławczana 12 (pomoc prawna),
 3. OSIEDLE STAŁE – ul. Armii Krajowej 5 (poradnictwo obywatelskie),
 4. SZCZAKOWA – ul. Koszarowa 20 (pomoc prawna).

Od stycznia 2019 r. uruchomiona została linia telefoniczna służąca do umówienia terminu wizyty w punkcie – tel. 510-970-680.

Na terenie Jaworzna funkcjonują również jednostki świadczące bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. Lista jednostek dostępna jest na stronie BIP w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie”.

 

Najnowsze

To Top