Z miasta

Budżet Obywatelski po nowemu

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli nową uchwałę w sprawie Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Od najbliższej edycji JBO mieszkańców czeka sporo zmian.

Historia Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego sięga 2012 roku. Wtedy to ówczesny dziennikarz, niedziałającego obecnie portalu Jaworznianin.pl, Dawid Serafin, zaproponował by wzorem kilku innych miast pozwolić mieszkańcom na to, by mogli bezpośrednio decydować o tym, na co przeznaczą część środków z budżetu. – Dlaczego mieszkańcy mieliby decydować o wydatkach z budżetu miasta? Odpowiedź jest prosta – bo ta są ich pieniądze. Kilkanaście miast w Polsce zaryzykowało oddać decydowanie o tym jak należy wydać część kwoty miejskiego budżetu w ręce mieszkańców i… okazało się, że mieszkańcy świetnie tą możliwość wykorzystali – argumentował wówczas Dawid Serafin. Sam pomysł początkowo spotkał się w niechęcią polityków, ale dość szybko zaczął zyskiwać na popularności i wkrótce stało się jasne, że wprowadzenie go w życie będzie wręcz koniecznością. Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku i przyniosła spory sukces. W głosowaniu udział wzięło niespełna 15 000 mieszkańców, a zgłoszone projekty okazały się bardzo ciekawe – wiele z nich zresztą do dzisiaj służy jaworznianom.

Od tego czasu idea budżetu partycypacyjnego cały czas ewoluowała i podlegała kolejnym korektom. Zmieniały się chociażby granice obszarów konsultacyjnych, czy dostępne kwoty. Obok projektów dzielnicowych wprowadzono także pomysły ogólnomiejskie, które często wywoływały spore emocje wśród głosujących. Co ważne, wszystkie zmiany wprowadzano w porozumieniu z mieszkańcami. To bowiem już tradycja, że przed każdą kolejną edycją trwają zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne.

W tym roku JBO czeka prawdziwa rewolucja. Dotychczas nie było przepisów ustawowych, które regulowałyby tę kwestię a każdy samorząd opracowywał własne procedury dostosowane do potrzeb mieszkańców. Ostatnio uchwalono w sejmie ustawę, która zmienia zasady gry. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego stało się obowiązkowe, a jego wysokość nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy z poprzedniego roku. Według nowych przepisów budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, o wydatkach w jego ramach mieszkańcy będą decydować obowiązkowo poprzez bezpośrednie głosowania, a rada gminy nie może usuwać z budżetu gminy ani zmieniać w istotnym stopniu zadań wybranych przez mieszkańców. Ponadto środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Jaworzno poniekąd wyprzedziło ogólnopolskie przepisy, ale teraz musi dostosować się do różnych szczegółowych regulacji.

Po długich konsultacjach z mieszkańcami udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które z jednej strony zapewnia zgodność z ustawą, a z drugiej wciąż pozostawia jaworznianom spore pole do manewru. Zgodnie z przegłosowaną uchwałą, w ramach siódmej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania kwotę 2,8 mln zł, czyli nieco ponad 0,5% wydatków gminy za 2018 rok. Łącznie na realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przewidziano kwotę 2,2 mln zł, co jednak ważne – projekty nieinwestycyjne będą mogły mieć wartość nie większą niż 200 tys. zł. Pozostałe 600 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację projektów związanych z modernizacją i rozbudową istniejących obiektów. Przy czym maksymalna wartość zadań w tej puli nie może przekroczyć 10% jej wielkości, czyli 60 tys. zł.

Od nowej edycji wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski. Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna. Proponowane inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych – pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową a jedna osoba będzie mogła zgłosić tylko jedno zadanie. Po złożeniu wniosków, w celu ich weryfikacji formalnej, prezydent miasta powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu – 4 osoby wskazane przez prezydenta, reprezentanci społeczni – 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Zmienia się minimalna liczba poparcia wniosku oraz minimalna liczba głosów oddanych na zadanie w głosowaniu do 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się drogą tradycyjną oraz elektronicznie.

Jak nowa formuła Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego sprawdzi się w praktyce – przekonamy się zapewne dopiero jesienią, już po głosowaniu. Mieszkańcy nie raz już pokazali swoją kreatywność i można się spodziewać, że także tym razem nie zabraknie ciekawych propozycji.

Najnowsze

To Top