Polecamy

Naczelnik Jałyński będzie miał wpływ na politykę przestrzenną województwa

Marszałek Województwa Śląskiego powołał w ubiegłą środę (20 marca) nowy skład Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wśród 22 członków komisji znalazł się Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Jaworzna mgr. inż. arch. Teobald Jałyński, który reprezentować będzie Subregion Centralny. Komisja jest organem doradczym samorządu województwa w zakresie planowania przestrzennego.

W ubiegłą środę (20 marca) nominację do składu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej otrzymało z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego 22 jej nowych członków. W przeważającej mierze komisja składa się z architektów i urbanistów, ale znajdziemy w niej również ekonomistów czy pracowników naukowych wydziałów geografii i socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Na czele komisji jako przewodniczący stanął Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło.

Wśród 22 członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej znajdziemy tym razem przedstawiciela jaworznickiego magistratu, który reprezentować będzie Subregion Centralny. Do organu doradczego samorządu województwa powołany został bowiem Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Jaworzno mgr. inż. arch. Teobald Jałyński.

Głównym zadaniem komisji jest od roku 2000, kiedy została powołana po raz pierwszy, opiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego zmian, a także doradztwo w zakresie strategicznego planowania przestrzennego.

Przypomnijmy, iż zgodnie z podziałem kompetencji w ramach Zarządu Województwa Śląskiego, za politykę przestrzenną województwa odpowiada jaworznicki wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Teobald Jałyński, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Jaworzno:

– Zakres działania komisji obejmuje głównie opiniowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Przed nami również zagadnienie regionalnej polityki miejskiej, która stanowić będzie swego rodzaju wojewódzką ramę dla rozwoju miast regionu, ale także audyt krajobrazowy. Ustawa krajobrazowa, czyli ta, która reguluje umieszczanie w przestrzeni np. reklam czy billboardów, doczekała się przepisów wykonawczych. Teraz czeka nas audyt krajobrazowy w poszczególnych gminach i uchwały gminne o ochronie krajobrazu. Samorząd województwa zapewne będzie w tych procesach brał aktywny udział i dążył do uspójnienia przepisów w ramach regionu.

Trzeba zaznaczyć, iż zagadnienia polityki przestrzennej w ujęciu wojewódzkim mają charakter bardziej strategiczny i uogólniony niż w przypadku gmin. Na poziomie województwa mamy rzeczywiście do czynienia z polityką. Elementy planistyczne muszą służyć realizacji założonych celów – np. strategii rozwojowej, ewaluacji roli przemysłu wydobywczego dla gospodarki i krajobrazu regionu, demografii w skali regionalnej. Dlatego komisja nie skupia się wyłącznie na urbanistyce sensu stricto, ale także na implikacjach ekonomicznych, społecznych, ekologicznych – stąd w jej składzie także eksperci z tych dziedzin.

Do zadań Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej należy też organizacja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Uważam, że warto promować najlepsze obiekty i przestrzenie tego typu, bo dobrze przemyślanej architektury służącej mieszkańcom nigdy za dużo.

Najnowsze

To Top