Z miasta

Ruszył proces oczyszczania Sosiny

W poniedziałek (1 kwietnia) na Sosinę dotarł refuler – pływająca pogłębiarka ssąca, która posłuży do usunięcia z dna zbiornika osadów. Już dwa dni później gotowy był również pływający, elastyczny rurociąg, za pomocą którego szlam wydobyty z dna, przetłoczony zostanie do specjalnych worków filtracyjnych. Cały obszar Sosiny – łącznie z powierzchnia akwenu – stał się tym samym wielkim terenem budowy. W związku z tym faktem i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zapadła decyzja o nie udostępnianiu w bieżącym roku Sosiny do użytku rekreacyjno-wypoczynkowego. Zakończenie wszystkich prac rewitalizacyjnych nastąpi do końca 2020 roku.

Prace związane z rewitalizacją Sosiny obejmują coraz szerszy – zgodny z kompleksowym projektem – zakres robót. Dynamicznie postępuje realizacja pierwszego etapu modernizacji, który polega na budowie sieci kanalizacji podciśnieniowej, wodociągów, budynków sanitarnych oraz drogi rowerowej wokół zbiornika.

Najbardziej rzucającą się aktualnie w oczy zmianą na Sosinie są nowe toalety, które pojawiły się wzdłuż południowych i północnych brzegów zbiornika. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Do obiektów jest doprowadzana bieżąca woda nowym wodociągiem. Trwają także prace inżynieryjne związane z budową sieci kanalizacji podciśnieniowej. Część drogi dla rowerów wokół akwenu zyskała już asfaltową nawierzchnię. Wskazany zakres prac ma zgodnie z przewidywaniami zostać wykonany do końca lipca bieżącego roku.

Na początku miesiąca rozpoczął się też najbardziej czasochłonny etap rewitalizacji – oczyszczanie dna Sosiny z zalegającego mułu. Na Sosinie pojawił się refuler, czyli pogłębiarka ssąca, która pływając po akwenie zasysa niczym „wielki odkurzacz” osady denne. Te przetłaczane są pod ciśnieniem z pływającej platformy rurociągiem na brzeg, gdzie trafiają do filtracyjnych worków. Po odfiltrowaniu wody i przeschnięciu, osady wydobyte z dna akwenu zostaną zutylizowane. Procedura nie będzie nieść szkody dla ryb zamieszkujących Sosinę.

Ze względu na dużą powierzchnię akwenu oraz ilość przydennego mułu (szacowaną między 30 a 40 tys. m3), refulacja przebiegać będzie niemal do końca roku 2020. W tym samym terminie zbudowana zostanie stacja pomp zasilająca zbiornik w czystą wodę z Kanału Centralnego i druga – odprowadzająca wodę „zużytą” do Koziego Brodu. Równolegle przebiegać będą również prace związane z zagospodarowaniem nabrzeży Sosiny (nowa infrastruktura wypoczynkowo-rekreacyjna, zieleń urządzona).

W związku z olbrzymim zakresem robót oraz faktem, iż obejmują one cały obszar Sosiny – łącznie z powierzchnią samego akwenu – zapadła decyzja o nie udostępnianiu w bieżącym roku ośrodka do użytku wypoczynkowo-rekreacyjnego.

Sosina w bieżącym roku staje się wielkim placem budowy, gdzie poruszać się będzie nie tylko ciężki sprzęt budowlany, ale pływać będzie także pogłębiarka ssąca. Ze względów bezpieczeństwa niemożliwe zatem okazuje się udostępnienie ośrodka mieszkańcom w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Poza tym trudno sobie wyobrazić wypoczynek w otoczeniu pracujących i hałasujących maszyn i ciężkiego sprzętu.

Musimy „poświęcić” tegoroczny sezon, aby już w 2021 cieszyć się Sosiną w pełnej krasie – z czystą wodą, nową infrastrukturą, atrakcjami dla wypoczywających i doskonałymi warunkami do rekreacji.

Najnowsze

To Top