Biznes - inwestycje

Kolejny rok współpracy z JIG

Przyjęcie sprawozdania za 2018 rok oraz rozmowy o kształcie przyszłej współpracy i podjęcie do realizacji katalogu przedsięwzięć na 2019 rok były głównymi punktami spotkania przedstawicieli Jaworznickiej Izby Gospodarczej z prezydentem Pawłem Silbertem, które odbyło się w środę, 24 kwietnia br.

Spotkanie w siedzibie Izby otworzył Jerzy Zamarlik – prezes JIG, który podkreślał dotychczasową, bardzo dobrą współpracę Izby z Prezydentem Pawłem Silbertem oraz Urzędem Miejskim. Wieloletnie budowanie relacji w oparciu o konkretne przedsięwzięcia i projekty okazały się podstawą do przyjęcia kolejnego już sprawozdania ze współpracy Gminy Jaworzna z Jaworznicką Izbą Gospodarczą w 2018 roku.

Podczas spotkania dyskutowano nad planowanymi projektami i przedsięwzięciami, które odbędą się już w bieżącym roku oraz kolejnych latach. Ponadto prezydent zapewnił o wsparciu dotychczasowych działań Izby Gospodarczej i dalszym działaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Jaworznie. Prezydent Paweł Silbert zaproponował przedsiębiorcom m.in. podjęcie wspólnych działań mających na celu zorganizowanie zagranicznej misji gospodarczej oraz rozpoczęcie współpracy z instytucjami regionalnymi i krajowymi, które mogą wzmocnić potencjał jaworznickich przedsiębiorstw.

W 2019 roku, w mieście wspólnie zorganizowana zostanie Gala pn. „Lokalna Przedsiębiorczość – Innowacyjność Śląska”, która jest rozwojowym projektem znanym do tej pory jako „Przedsiębiorcze Jaworzno”. Ustalono również, że wspierany będzie innowacyjny projekt Jaworznickiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 oraz nowa inicjatywa targów gospodarczych pn. „Jaworznicki Potencjał”, które swoją premierę miałyby w odnowionej Hali Widowiskowo-Sportowej. Naturalnym postulatem jest dalsze rozwijanie „zielonych stref” parkowania i rozbudowa oraz modernizacja istniejącego systemu dróg w mieście. Pod koniec roku zaprezentowany ma zostać również projekt nowej umowy o współpracy pomiędzy Gminą Jaworzno a JIG na lata 2020 – 2024.

Ze strony Urzędu Miejskiego w Jaworznie w spotkaniu uczestniczyli: Paweł Silbert – Prezydent Miasta, Łukasz Kolarczyk – Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej, Ewa Sidełko-Paleczny – Sekretarz Miasta, Teobald Jałyński – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Mariola Dudek – p.o. Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej, Marcin Koziarz – Główny specjalista – Koordynator ds. Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Magdalena Mistarz – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego, Anna Mocała-Kalina – Naczelnik Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii. Jaworznicką Izbę Gospodarczą reprezentowali: Jerzy Zamarlik – Prezes Izby, Wiesław Pieczonka – Wiceprezes, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej Izby m.in.: Mateusz Łętowski, Paweł Drożdż, Wiesław Głowacz, Krzysztof Porębski, Aleksander Broszewski, Franciszek Matysik.

Aktualne porozumienie o współpracy między Jaworznicką Izbą Gospodarczą, a Prezydentem Miasta zostało zawarte w 2016 roku. Obie strony uznały takie porozumienie i wspólne relacje jako szansę na rozwój przedsiębiorczości i współpracę w wielu obszarach gospodarczych. Głównymi celami porozumienia jest m.in. promocja potencjału lokalnej przedsiębiorczości i miasta na terenie Polski i poza jej granicami oraz szersze wykorzystywanie opinii stron porozumienia w procesach decyzyjnych wpływających na rozwój miasta i przedsiębiorczości.

Źródło: UM Jaworzno

Najnowsze

To Top