Z miasta

W tym roku projekt Centrum Kulturalno-Społecznego w Ciężkowicach

Do końca października bieżącego roku ma powstać projekt budowlany przebudowy obiektu byłej poczty (a później noclegowni) w Ciężkowicach na cele uruchomienia Centrum Kulturalno-Społecznego. Dodatkowo zakres przetargu obejmuje przygotowanie koncepcji modernizacji siedziby OSP Ciężkowice. To oznacza, że mieszkańcy dzielnicy w niedługim czasie będą mogli cieszyć się centrum kultury oraz zmodernizowaną remizą strażacką.

Przystosowanie budynku byłej poczty w Ciężkowicach do pełnienia roli Centrum Kulturalno-Społecznego dzielnicy stanowiło jeden z postulatów Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Ciężkowic, trafiło również do umowy wyborczej radnego Mirosława Pieczary (JMM). Ta propozycja Mirosława Pieczary została przychylnie przyjęta przez miejskie władze. Najpierw znaleziono nową siedzibę dla noclegowni, która zajmowała budynek, a następnie sporządzono koncepcję nowego zagospodarowania. Teraz przyszła pora na sporządzenie projektu budowlanego jego przebudowy. W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetarg na wykonanie projektu.

– Kolejne kroki przybliżają nas do powstania Centrum Kulturalno-Społecznego z prawdziwego zdarzenia w Ciężkowicach. Miejsca, gdzie nie tylko prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, ale również stanie się miejscem spotkań dla dorosłych mieszkańców dzielnicy, w tym seniorów. Myślę, że tego typu placówka wpłynie na aktywizację mieszkańców dzielnicy i ich integrację. Wreszcie będziemy mieli się gdzie spotykać, krzewić pasje i zainteresowania czy kultywować lokalne tradycje – zauważa Mirosław Pieczara. – Zaproponowałem, by przy okazji przebudowy byłej poczty, przemyśleć również kwestię modernizacji remizy strażackiej. Obiekty z sobą sąsiadują, a między nimi ma pojawić się łącząca dobudówka. Warto więc także zadbać o lepsze warunki dla ciężkowickich strażaków.

Zakres przetargu poszerzono zatem również o opracowanie koncepcji modernizacji siedziby OSP Ciężkowice. Zarówno projekt budowlany dla Centrum Kulturalno-Społecznego jak i koncepcja modernizacji remizy mają być gotowe do końca października.

Budynek Centrum Kulturalno-Społecznego w Ciężkowicach zostanie całkowicie przebudowany. Mają znaleźć się w nim na parterze dwie duże sale wielofunkcyjne do prowadzenia zajęć (po 41 m kw.), toalety oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze przewidziano kolejne dwie sale o podobnej powierzchni, toalety, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie administracyjne. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 291 m kw. Nowy dach, nowa stolarka budowlana, docieplenie, nowe wykończenia wnętrza oraz wymiana wszystkich instalacji – ze starego budynku pozostanie jedynie zewnętrzna „skorupa”. Takie są założenia do sporządzenia projektu budowlanego.

Termin składania ofert przetargowych upływa 21 maja.

Najnowsze

To Top