Biznes - inwestycje

TAURON | Kluczowe inwestycje bliżej ukończenia

Jaworzno od lat uchodzi za ważny ośrodek energetyki i kopalnictwa. Obecnie w mieście grupa Tauron Polska Energia realizuje dwie gigantyczne inwestycje o wartości kilku miliardów złotych. Zarówno budowa nowego bloku elektrowni 910 MW, jak i prace przy kopalnianym szybie Grzegorz wkraczają w decydującą fazę.

 

Blisko siedem miliardów złotych Tauron inwestuje w nowe projekty w Jaworznie. Tak duże kwoty są potrzebne, by usprawnić zarówno wydobycie węgla, jak i wytwarzanie energii. Nowe projekty mają służyć, nie tylko mieszkańcom Jaworzna, przez kilka najbliższych dekad.

Koła linowe na Grzegorzu

W ostatnich tygodniach bardzo dużo działo się na placu budowy szybu Grzegorz w Byczynie. W marcu na terenie budowy stanęła ważąca blisko 600 ton wieża szybowa. Obecnie jej wysokość wynosi 35 m, a docelowo wieża ma liczyć sobie 52 m. Transport elementów wieży szybowej do Jaworzna odbywał się etapowo, a dostarczane kolejno elementy konstrukcji następnie były scalane na placu budowy. Co ciekawe inwestycja ta jest unikalna w skali kraju. Po raz pierwszy bowiem w historii polskiego górnictwa węglowego wykonywana jest szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej. Jest to nowatorska konstrukcja, która będzie wykorzystywana zarówno podczas głębienia szybu jak i po oddaniu go do użytkowania. – Przy realizacji inwestycji wykorzystujemy nowoczesne technologie redukujące jej koszty i zwiększające tempo prac. Przykładem jest zastosowanie po raz pierwszy w historii polskiego górnictwa węglowego tzw. wieży szybowej ostatecznej przy drążeniu szybu, co oznacza, że jej konstrukcja umożliwia adaptację na okres głębienia szybu bez konieczności jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową – mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Końcem kwietnia przeprowadzona została operacja wciągnięcia na górę i założenia pierwszego koła linowego. Co prawda pogoda, a w szczególności mocno wiejący wiatr, mocno utrudniały zadanie, ale ostatecznie udało się wykonać je zgodnie z planem. Ostatecznie na wieży zamontowane będą trzy koła – każde o średnicy 4 metrów. Na koła założone będą liny podpięte do kubłów roboczych, które posłużą w przyszłości zarówno do wydobywania urobku szybu, jak i transportu załogi. Poza tym na wieży szybowej znajdą się jeszcze 22 mniejsze koła różnej wielkości.

– Roboty prowadzone są równolegle zarówno na powierzchni, jak i w części podziemnej. Codziennie na budowie pracuje między 70 a 100 pracowników. Staramy się realizować jak najwięcej obiektów i elementów infrastruktury w takiej technologii, by wykorzystywać je zarówno podczas głębienia szybu, jak i później, po jego oddaniu do użytku – mówi inż. Rafał Pawłowski, kierownik projektu budowy szybu Grzegorz. Obecnie szyb o średnicy 7,5 metra ma głębokość 20 metrów. Wykonano korek zabezpieczający, a na miejscu prowadzone są prace związane z wykonywaniem obudowy panelowej, głowicy i montażem pomostu zrębowego. Podczas drążenia szybu wykorzystywana jest technologia mrożenia górotworu, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo prac. Mrożenie będzie stosowane aż do osiągnięcia głębokości ok. 475 metrów, znajdujące się bowiem poniżej twarde skały nie wymagają już takiej technologii. Według wstępnych założeń miesięcznie szyb będzie pogłębiał się nawet o 40 metrów.

– Budowa Szybu Grzegorz na terenie kopalni Sobieski to strategiczna inwestycja TAURON. Prace na budowie realizowane są zgodnie z planem. Nowy szyb usprawni pracę kopalni i wydłuży efektywne wydobycie w ZG Sobieski co najmniej o 50 lat – mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie. Nowy szyb pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a to powinno dodatkowo przełożyć się na bezpieczeństwo i efektywność pracy kopalni. Docelowo szyb ma osiągnąć głębokość 870 metrów, a po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróci się o ponad połowę – z obecnych 11 km do ok. 4,5 km. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów oraz Famur Pemug. Koszt przeprowadzenia wszystkich robót szacuje się na około 550 mln zł. Zgodnie z planem szyb Grzegorz ma osiągnąć pełną funkcjonalność w 2023 roku.

Elektrownia podczas rozruchu

Budowa szybu Grzegorz ma znaczenie także dla jeszcze większej inwestycji, która właśnie wkracza w ostatnią już fazę. Mowa oczywiście o budowie nowego bloku energetycznego 910 MW, który zasilany będzie głównie przez węgiel wydobywany w ZG Sobieski. W ramach budowy układu kolejowego powstaje nowa linia kolejowa łącząca blok 910 MW z kopalnią, z której będzie dostarczany węgiel. Dotąd wybudowano około 11 km torów, ale docelowo będzie ich prawie 20 km. W ciągu roku nowa jednostka może spalać nawet ponad 2,5 mln ton węgla. Na jej potrzeby będzie dostarczanych ponad 40 tys. węglarek rocznie, każda o ładowności 60 ton.

Warta ponad 6 miliardów złotych inwestycja budowy nowego bloku elektrowni jest już praktycznie o krok od ukończenia. Jak informuje Tauron, zaawansowanie prac na placu budowy sięga już 88%. Jesienią 2018 roku na terenie bloku rozpoczęły się testy – wszystkie urządzenia i układy, które zostały wybudowane i zmontowane, są sprawdzane i przygotowywane do rozruchu. Najprawdopodobniej już w wakacje blok będzie mógł wstępnie działać i wytwarzać energię a pełną funkcjonalność zyska końcem roku. – Liczymy, że do końca tego roku inwestycja zostanie zakończona – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Taurona.

Cała inwestycja zaskakuje swoim rozmachem i wpływa na życie mieszkańców. Każdego dnia na terenie budowy pracowało 2190 osób, ale w szczytowym momencie liczba pracowników przekraczała nawet 3000. Mimo tak skomplikowanej i obejmującej wiele elementów budowy, wykonawcy dzięki restrykcyjnemu stosowaniu się do przepisów BHP, zdołali zupełnie zminimalizować wypadkowość na placu budowy. Poszczególne elementy składające się na nowy blok robią ogromne wrażenie. Wysoka na 180 metrów chłodnia kominowa już zmieniła krajobraz Jaworzna – widoczna jest niemal wszystkich miejsc w mieście i stała się charakterystycznym punktem rozpoznawczym. Do jej budowy, oprócz wsporników i elementów prefabrykowanych, zużyto prawie 1,5 tys. ton stali zbrojeniowej i 14 tys. metrów sześciennych betonu.

Sercem całego bloku energetycznego jest turbina parowa z generatorem o wadze 2300 ton i długości aż 55 metrów. Wał wirnika turbiny będzie mógł obracać się ponad 50 razy na sekundę, kręcąc łopatkami o średnicy nawet 4,8 m. Ważnym elementem całej instalacji jest kocioł, który waży 7000 ton i jest usytuowany na stropie o wysokości 118 metrów. W kwietniu ubiegłego roku urządzenie przeszło pomyślnie test ciśnieniowy. Do wykonania tej próby zużyte zostały 984 m3 wody.

Elektrownie węglowe w ostatnich latach są na cenzurowanym, ale jak przekonuje Tauron, nowa inwestycja jest rozwiązaniem w pełni ekologicznym. Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych emisji. – Emisyjność bloku CO2 jest o 30% mniejsza od naszych pozostałych jednostek węglowych. Pod tym względem jest to blok rewolucyjny – przekonuje Filip Grzegorczyk. W bloku energetycznym wykorzystane zostaną najnowsze technologie zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. Urządzenia będą emitowały szesnaście razy mniej dwutlenku siarki, jedenaście razy mniej pyłów oraz pięć razy mniej tlenków azotu niż mniejsze bloki 120 MW. Po zakończeniu inwestycji, ze względu na ponad 10% wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie dostosowany do budowy instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

Jednostka o sprawności 45,9% netto budowana jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy Tauron. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Inwestują w Libiążu i Brzeszczach

Chociaż najważniejsze inwestycje grupy Tauron ostatnio skupiają się wokół Jaworzna, to także w pobliskich miastach dzieje się sporo. Tauron Wydobycie realizuje obecnie kluczowe inwestycje strategiczne w każdym ze swoich trzech zakładów górniczych. W ZG Janina w Libiążu trwa budowa poziomu 800 metrów. Zaawansowanie budowy przekroczyło już 67%. Dzięki inwestycji udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla. Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w tym roku. – Zakończenie budowy poziomu 800 metrów w ZG Janina przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku, natomiast już w grudniu tego roku planujemy uruchomienie pierwszej ściany z wykorzystaniem części infrastruktury poziomu 800 metrów – mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu Tauron Wydobycie. Dzięki uruchomieniu górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina VI” skrócone zostaną drogi dla transportów i dojścia pracowników do przodków, przez co uzyska się wydłużenie efektywnego czasu pracy załogi w rejonach robót górniczych. Istotną częścią inwestycji jest też modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Działania w tym zakresie obejmują modernizacje ciągów technologicznych urobku i produktów wzbogacania, infrastruktury kolejowej oraz załadunku i sprzedaży produktów handlowych. – We wszystkich zakładach górniczych TAURON Wydobycie trwa obecnie program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy ich efektywności i wydajności. Nasze działania ukierunkowane są na rozwój zakładów oraz zabezpieczenie węgla dla Grupy TAURON na najbliższe kilkadziesiąt lat – mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze prowadzony jest obecnie program inwestycyjny nastawiony na kompleksowe unowocześnienie kopalni oraz zapewnienie stabilnej działalności produkcyjnej. – W najbliższym czasie w Brzeszczach prowadzone będą prace związane z dostosowaniem dołowej infrastruktury sieci wyrobisk górniczych do perspektywicznej działalności wydobywczej kopalni oraz dalsze odtwarzanie i unowocześnianie mocy produkcyjnych, ukierunkowane na wzrost efektywności procesów wydobywczych i wspomagających – informuje Daniel Iwan, rzecznik prasowy Grupy Tauron.

Energetyczne ciekawostki

Chłodnia kominowa ma 180 m wysokości, czyli prawie tyle samo co warszawski Pałac Kultury i Nauki (187 m, bez iglicy antenowej).

W podstawie chłodni zmieściłoby się pełnowymiarowe boisko FIFA.

Masa chłodni to 45 tys. ton (równoważy 320 szt. samolotów Boeing 777)

W misie może znajdować się maks. ok. 30 tys. m3 wody co odpowiada objętości ok. 8 basenów olimpijskich (50x25x2,2 m)

Maksymalnie w jednym dniu na terenie budowy pracę wykonywało 3030 osób, czyli tyle ilu mieszkańców liczy nadmorskie Mielno

W ciągu roku bocznica kolejowa nowej jednostki obsłuży nawet 40 tys. wagonów. Każdy załadowany będzie 60 tonami węgla.

656 km łączna długość wszystkich kabli elektrycznych i AKPiA ułożonych na terenie nowej jednostki. To prawie tyle ile wynosi cała północna granica Polski.

Turbina parowa bloku 910 MW waży 2300 t, maksymalnie 190 t waży płetwal błękitny, największe znane zwierzę w historii Ziemi.

Najnowsze

To Top