Historia

Starodruki trafiły do biblioteki. Wesprzyjmy ich renowację!

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie trafiło 6 wyjątkowo wartościowych starodruków. Druki są w nie najlepszym stanie technicznym – wymagają specjalistycznej i kosztownej renowacji. Jaworznicka Książnica prosi zatem wszystkich Czytelników o wsparcie finansowe, które umożliwi przywrócenie najstarszym i najcenniejszym zbiorom naszej biblioteki dawnej świetności.

Sama historia tego, jak sześć cennych starodruków znalazło się w posiadaniu biblioteki jest warta uwagi. Wszystko za sprawą akcji zbierania starych dokumentów, zdjęć i artefaktów na temat Ciężkowic, które zapoczątkowało Stowarzyszenie Mieszańcy dla Ciężkowic. Stowarzyszenie zapragnęło wydać bogato ilustrowaną książkę na temat historii dzielnicy – podobnie jak udało się to mieszkańcom Byczyny.

Jedna z mieszkanek Ciężkowic, w odpowiedzi na apel stowarzyszenia, podjęła decyzję o przyniesieniu z domowych zbiorów sześciu zabytkowych druków. Co więcej, postanowiła przekazać te wyjątkowo cenne książki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie!

Najstarszy z egzemplarzy pochodzi z roku 1697. To „Rok niebieski albo przewodnik do szczęśliwey wiecznosci, Iezvsowi Królowi Niebieskiemv i Maryi Krolowey Niebieskiey”. Druga najstarsza pozycja również ma charakter modlitewnika i pochodzi z roku 1720 lub 1757 (sprecyzowane to zostanie dopiero w trakcie prac konserwatorskich). Pozostałe datowane są na wiek XIX.

Warto sobie zdać sprawę, że pierwszy ze wspomnianych starodruków został wydany w rok po śmierci Jana III Sobieskiego, dokładnie w roku koronacji Augusta II Mocnego.

W zbiorach jaworznickiej biblioteki (w Dziale Książki Dawnej przy Czytelni Naukowej i Czasopism) znajduje się 230 zabytkowych wydawnictw, których wiek przekracza 100 lat, nie ma jednak wśród nich żadnych starodruków. Starodrukami określane są publikacje wydane do roku 1800. Tym samym dar mieszkanki Ciężkowic wzbogaca bibliotekę o najstarsze i najcenniejsze egzemplarze księgozbioru.

– Podarowane druki są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają zaawansowanych prac z zakresu konserwacji papieru oraz skóry. Program renowacji obejmie m.in.: badania specjalistyczne, dezynfekcję obiektów, demontaż książek, konserwację kart i opraw, montaże bloków z oprawami. Ze względu na skalę zniszczeń, a także specyfikę wydawnictw, planowane zabiegi są niezwykle kosztowne – informuje Anna Ptaszkiewicz-Godzina, instruktor metodyczny w bibliotece. – Staramy się pozyskać niezbędne środki finansowe od instytucji i fundacji, z którymi współpracujemy i które od lat nas wspierają. Ale zważywszy na zakres prac oraz powiększający się zbiór zabytkowych druków wymagających profesjonalnych prac konserwacyjnych, zwracamy się do wszystkich naszych Czytelników o pomoc w miarę możliwości. Każda, nawet najmniejsza wpłata, ma dla nas ogromne znaczenie.

W bieżącym tygodniu Biblioteka rozpoczęła zbiórkę publiczną środków na odrestaurowanie zabytkowych wydawnictw pod hasłem „Akcja – Renowacja”. Darowizny pieniężne z dopiskiem „Akcja – Renowacja” można wpłacać na konto PEKAO S.A.: 4212 4013 56 1111 0010 4633 3990.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji i wsparcie naszej jaworznickiej Biblioteki.

Najnowsze

To Top