Bezpieczeństwo

Jednak mniej CLIFa w mieście?

Firma Clif, mająca swój oddział również w Jaworznie, nie wniosła odwołania od decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Lokalizacja instalacji do sporządzania mieszanek odpadów innych niż niebezpieczne, w kierunku wytworzenia paliwa alternatywnego, w celu przygotowania ich do dalszego wykorzystania – instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne”.

Sprawy firmy Clif chyba nie trzeba nikomu przypominać, warto jednak wspomnieć o stanowczych działaniach Prezydenta Miasta Jaworzna i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, wymierzonych w mafię odpadową. Urzędnicy wielokrotnie podkreślali, że nie chcą nikomu utrudniać prowadzenia działalności, ale nie ma zgody na działania mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Walka z Clifem toczyła się nie tylko w Jaworznie, ale też w innych miastach a nawet poza granicami kraju – kilka tygodni temu policjanci antyterroryści przeprowadzili akcję we wszystkich oddziałach firmy Clif w kraju a także w Czechach, gdzie również trafiały odpady.

Clif wnioskował o wydanie decyzji na wykonanie w naszym mieście instalacji do sporządzania mieszanek odpadów do wytwarzania paliwa alternatywnego. Mając na uwadze wiedzę na temat spółki oraz akcję antyterrorystów, Prezydent Miasta wydał decyzję odmowną. – Oczywiście podmiot wnioskujący ma prawo starać się o zmianę decyzji zwracając się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednak mamy nadzieję iż ów organ weźmie pod uwagę nie tylko ściśle formalne uwarunkowania, ale również opisane w naszej odmowie wszystkie aspekty związane z działalnością firmy – komentował wówczas Paweł Bednarek, Pełnomocnik Prezydenta nadzorujący Wydział Ochrony Środowiska. Firma Clif nie wniosła odwołania od decyzji. Oznacza to, że instalacja nie powstanie w naszym mieście.

Najnowsze

To Top