Biznes - inwestycje

Tauron Wydobycie z nowym prezesem

Tauron ostatnio dynamicznie się zmienia. Po opublikowaniu zaktualizowanej strategii przyszedł czas na zmiany kadrowe. Sławomir Obidziński, który w przeszłości związany był z Węglokoksem, objął fotel prezesa spółki Tauron Wydobycie, zastępując na tym stanowisku Zdzisława Filipa.

Dotychczasowy prezes spółki Zdzisław Filip stał na czele Zarządu od 2016 roku i powszechnie kojarzony był z byłą premier Beatą Szydło. We wtorek Rada Nadzorcza zdecydowała się powierzyć kierowanie Tauronem Sławomirowi Obidzińskiemu.

Nowy prezes jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność – technika podziemnych eksploatacji złóż węgla. Poza tym ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości.

W 2012 r. uzyskał dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 r. ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (dwa lata wcześniej studia podyplomowe Executive Master of Business Administration).

W latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli. W latach 1992-2007 pracował w SGS Polska (oddział szwajcarskiego holdingu SGS), pełniąc kolejno funkcje kierownika biura, dyrektora regionalnego oraz dyrektora branży mineralnej. W latach 2007-2014 był prezesem Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach. Od lutego 2014 r. był wiceprezesem ds. produkcji we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym (obecnie Węglokoks Energia), następnie w maju 2015 r. został jego prezesem. W czerwcu 2016 roku został prezesem zarządu Węglokoks S.A., którą to funkcję pełnił do maja 2019 roku. Co ciekawe Węglokoks wymieniany jest ostatnio jako główny chętny do zakupu należącej obecnie do grupy Tauron kopalni Janina w Libiążu.

Oprócz zmiany na fotelu prezesa, na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych spółki powołano Jacka Pytla, pełniącego dotychczas stanowisko dyrektora zarządzającego ds. ekonomiczno-finansowych. Po roszadach w skład Zarządu spółki Tauron Wydobycie wchodzą:

  • Sławomir Obidziński – prezes zarządu, dyrektor naczelny

  • Andrzej Okoń – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych

  • Jacek Pytel – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Zmiana prezesa w spółce Tauron Wydobycie, to najprawdopodobniej dopiero początek zmian kadrowych w całej grupie Tauron Polska Energia. W kuluarach mówi się o tym, że zmiana strategii i zwrot ku odnawialnym źródłom energii pociągnie za sobą kolejne zmiany na szczeblach menedżerskich.

Najnowsze

To Top