Biznes - inwestycje

Prezes RIG w Jaworznie

Działalność i rola Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz możliwości nawiązywania międzynarodowych partnerstw w biznesie były tematami spotkania zorganizowanego w poniedziałek, 10 czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Na spotkanie, którego celem była lepsza integracja środowiska jaworznickich przedsiębiorców z przedstawicielami gminy i regionalnego samorządu gospodarczego, prezydent Paweł Silbert zaprosił Tomasza Zjawionego, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Jerzego Zamarlika, prezesa Jaworznickiej Izby Gospodarczej. W spotkaniu wzięli również udział jaworzniccy przedsiębiorcy i urzędnicy zaangażowani w budowanie relacji pomiędzy samorządem a biznesem, m.in. Łukasz Curyło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Łukasz Kolarczyk, pełnomocnika prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej.

Prezes Tomasz Zjawiony zaprezentował kierunki działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. To jedna z najbardziej prężnych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Skupia w swoich szeregach ponad pół tysiąca firm reprezentujących różne branże i działających na rynkach zagranicznych niemal wszystkich kontynentów. Izba jest organizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jednego z najważniejszych wydarzeń przeznaczonych dla MŚP w Europie. Prezes RIG-u wyjaśnił jakie korzyści płyną ze współpracy z prowadzoną przez niego organizacją. Jaworzniccy przedsiębiorcy, również ci zrzeszeni w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej, nawiązując relacje z RIG-iem zyskują wsparcie w kontaktach biznesowych (również na rynkach zagranicznych, gdzie RIG ma swoje przedstawicielstwa) jak i w relacjach z administracją państwową i skarbową w o wiele większej skali niż pojedyncze przedsiębiorstwa. Co ważne, RIG nie proponuje przejęcia kompetencji jaworznickiej organizacji, a w ramach współpracy zarysowuje katalog wspólnych działań.

Po prelekcji jaworzniccy przedsiębiorcy dyskutowali na takie tematy, jak możliwości zmian legislacyjnych, otwarcie się na rynki zewnętrzne czy udział w zagranicznych misjach gospodarczych. Podsumowując konferencję, prezes Jerzy Zamarlik wyraził zadowolenie z tego, że udało się zaaranżować takie spotkanie. Organizatorzy zapewnili, że to nie ostatnia podobna inicjatywa, mająca wspierać lokalne środowisko przedsiębiorców. Prezydent Paweł Silbert od początku tej kadencji samorządowej mocno postawił na sprawy gospodarcze, czego pierwsze efekty możemy już obserwować. Na spotkaniu wyrażono również aprobatę do nawiązania bliższej współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Inicjatorami i partnerami wydarzenia byli: Urząd Miejski w Jaworznie, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Jaworznicka Izba Gospodarcza oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.

Najnowsze

To Top