Z miasta

Pomogę bo mogę

W czerwcu 2019 roku zakończyła się VI edycja wolontariackiej akcji Pomogę bo mogę, której celem było wsparcie edukacyjne podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Wolontariusze w dalszym ciągu udzielali dzieciom i młodzieży, wychowankom rodzin zastępczych, nieodpłatnych korepetycji.

W czasie roku szkolnego 2018/2019 działania MOPS-u odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków oraz w siedzibie Działu Aktywizacji i Wspierania Rodziny MOPS w Jaworznie dzięki uprzejmości dyrekcji placówek oraz przy dużym wsparciu ich pracowników. W spotkaniach odbywających się cotygodniowo w obu miejscach brało udział 20 wolontariuszek (po raz pierwszy na pomoc nam zdecydowały się wyłącznie Panie), które w sumie udzieliły 304 godzin korepetycji. Pomoc w nauce uzyskało w ten sposób 20 osób.

Wolontariuszki to przede wszystkim uczennice jaworznickich szkół, ich – obecnie już studiujący – absolwenci, ale także osoby dorosłe. Najaktywniejsi wolontariusze po praz kolejny otrzymali podziękowanie w postaci upominku książkowego.

Działalność wolontariacka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w dalszym ciągu aktywnie wspierana przez pedagogów lokalnych szkół – szczególne podziękowania należą się I Liceum Ogólnokształcącemu i II Liceum Ogólnokształcącemu.

Na początku kolejnego roku szkolnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie planuje rozpoczęcie kolejnej edycji wolontariatu skierowanego do wychowanków pieczy zastępczej. W dalszym ciągu poszukiwani będą wolontariusze chętni wesprzeć swoich rówieśników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, i pomóc im w nauce. Osoby zainteresowane udzielaniem takiej pomocy mogą kontaktować się pracownikami MOPS-u pod numerami telefonów (32) 618-18-34, (32) 618-17-85 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wolontariat@mops.jaworzno.pl.

Najnowsze

To Top