Biznes - inwestycje

Marszałkowski Budżet Obywatelski po raz pierwszy

Jaworznianie już od kilku lat, dzięki Jaworznickiemu Budżetowi Obywatelskiemu, mogą decydować o wydatkowaniu części budżetu miasta na wymyślone przez siebie projekty. Od tego roku pojawiła się nowa możliwość na realizację ciekawych zadań już na skalę województwa.

Marszałkowski Budżet Obywatelski to zupełnie nowy pomysł na to, jak włączyć mieszkańców do współtworzenia naszego wspólnego otoczenia. Miejskie budżety partycypacyjne potwierdziły, że mieszkańcy dobrze wiedzą, co jest potrzebne w ich okolicy i potrafią racjonalnie dysponować wspólnymi środkami. W październiku 2018 roku radni Sejmiku Województwa Śląskiego postanowili oddać część władzy bezpośrednio w ręce mieszkańców. Cały region został podzielony na siedem podregionów. Jaworzno trafiło do podokręgu nr 7 razem z Sosnowcem, Dąbrową Górniczą oraz powiatami będzińskim i zawierciańskim. – Jestem przekonany, że te doświadczenia zaprocentują. Na niższych szczeblach samorządu budżet obywatelski sprawdza się od lat, chcemy stworzyć przestrzeń dla tego rozwiązania również w skali województwa. Zapraszamy wszystkich do tworzenia projektów, przekonywania do nich i głosowania na najlepsze. Chcemy wspólnie edukować i wspierać, ale też dzielić się środkami i uczyć od mieszkańców, bo dla nas to również lekcja – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

Zarząd województwa zdecydował, że w pierwszej edycji MBO na realizację projektów zabezpieczone zostanie 10 milionów złotych. Cała pula podzielona została na zadania ogólnowojewódzkie (25% środków) oraz podregionalne (75%). W przypadku zadań podregionalnych wysokość dostępnych środków uzależniona jest od liczby mieszkańców. Podregionowi obejmującemu Jaworzno przypadło tym samym 15% środków, czyli 1 125 000 złotych.

Od 1 lipca mieszkańcy regionu będą mogli składać swoje propozycje zadań do MBO. Zadania mogą mieć charakter wojewódzki (wówczas powinny służyć rozwojowi całego województwa) lub podregionalny (wówczas ich wpływ powinien dotyczyć minimum dwóch powiatów z danego podregionu). Specjalne formularze dostępne będą na stronie internetowej bo.slaskie.pl. Co ważne, w przypadku zadań wojewódzkich kwota przeznaczona na zadanie nie może być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli środków (czyli w I edycji: 1 250 000 zł). Z kolei w przypadku zadań podregionalnych kwota nie może być niższa niż 50 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli środków dla danego podregionu (czyli w przypadku Jaworzna – 562 500 zł). Ważnym elementem wniosku będzie lista poparcia. Projekty dotyczące podregionów muszą zdobyć poparcie co najmniej 50 osób a zadania wojewódzkie – nie mniej niż 100.

Od kilku dni trwają już spotkania z mieszkańcami regionu dotyczące pierwszej edycji MBO. W Jaworznie takie spotkanie odbędzie się w poniedziałek 1 lipca o godzinie 17:00 w Ośrodku Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera. Oprócz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, spotkanie poprowadzą także eksperci ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z założeniami Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego a także poznać wzory dokumentów i przykładowe zadania. Mieszkańcy będą mieli możliwość przedyskutowania swoich pomysłów i zadania pytań ekspertom.

I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wystartowała 10 czerwca. Obecnie w wielu miastach odbywają się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Potrwają one do 19 lipca. Od 1 lipca mieszkańcy będą mogli składać propozycje zadań. Termin przyjmowania projektów mija 26 lipca. Samo głosowanie nad projektami odbywać się będzie w dniach od 12 do 30 listopada 2019 roku, natomiast do 31 grudnia poznamy listę zadań wybranych do zrealizowania w kolejnym roku.

Najnowsze

To Top