Biznes - inwestycje

Czy Jaworzno skorzysta na Polskiej Strefie Inwestycji?

Dąbrowa Górnicza zyskała właśnie jednego z największych inwestorów w regionie – koreański koncern SK Innovation, który za kwotę ponad miliarda złotych wybuduje w Tucznawie fabrykę separatorów do baterii litowo-jonowych. Za działkę inwestycyjną wpłynie do budżetu Dąbrowy Górniczej ponad 16 mln zł, a pracę w nowym zakładzie znajdzie ponad 300 osób. Inwestycja była możliwa dzięki rządowemu programowi Polska Strefa Inwestycji oraz aktywności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Czy Jaworzno będzie również w stanie przyciągnąć inwestorów dzięki pakietowi ustaw, które uczyniły z całej Polski strefę ekonomiczną?

 

Wykorzystać dobry klimat dla inwestycji

– Wciąż stoimy przed wielkim wyzwaniem, które dla mnie zawiera się w pytaniu: co w Jaworznie po górnictwie i energetyce? Widzimy naciski związane z polityką dekarbonizacyjną i nie ulega dla mnie wątpliwości, że prędzej czy później cały sektor wydobywczo-energetyczny musi ulec głębokim przemianom. Być może likwidowane będą całe zakłady pracy. Już teraz długofalowa strategia Grupy Tauron stanowi zapowiedź tego procesu, w postaci zaplanowanych wygaszeń bloków energetycznych starego typu. Takich jak bloki w jaworznickiej „Trójce” i „Dwójce” – zwracał uwagę prezydent Paweł Silbert podczas niedawnego spotkania z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej. – Jednym z moich priorytetów jest nadanie naszemu miastu nowego impulsu dla rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Musimy pozyskać nowych inwestorów zewnętrznych, ale także zacieśnić współpracę z przedsiębiorcami obecnymi już w Jaworznie, aby zechcieli rozwijać działalność w naszym mieście – mówił prezydent.

Sytuacja gospodarcza oraz uregulowania prawne, które w ubiegłym roku wprowadził rząd zdecydowanie sprzyja inwestorom i ma szansę pobudzić rozwój sektora produkcyjno-usługowego. Mowa o programie Polska Strefa Inwestycji i pakiecie ustaw oraz rozporządzeń Rady Ministrów, które na terenie całego kraju wprowadziły możliwość korzystania przez inwestorów z przywilejów dotychczas dostępnych tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Efekty już widać we wskaźnikach makroekonomicznych. W samym pierwszym kwartale bieżącego roku wartość inwestycji skoczyła o 12,6 proc. rok do roku. To największy boom inwestycyjny od co najmniej czterech lat. To także jedna z najważniejszych składowych aktualnej stopy wzrostu PKB.

Strefa przyciąga inwestorów

Efekty widać również w skali lokalnej. Część miast nabrała pod względem sprzedaży gruntów inwestycyjnych wiatru w żagle. Przykładem jest Zabrze, gdzie wręcz na pniu rozchodzą się działki w przygotowanej uprzednio 100-hektarowej strefie przemysłowej.

Innym przykładem jest wspomniana wcześniej Dąbrowa Górnicza. W poniedziałek (24 czerwca) podpisano akt notarialny, dotyczący zakupu przez koreański koncern SK Innovation terenu inwestycyjnego o powierzchni ponad 27 ha, gdzie Koreańczycy za 1 mld zł zbudują zakład produkujący separatory do baterii litowo-jonowych używanych w samochodach elektrycznych.

Zakład powstanie na 21 hektarach gruntów zakupionych od miasta i 6 ha zakupionych od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W pozyskaniu inwestora największy udział miała Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Katowicka Specjalna Stefa Ekonomiczna. Dąbrowa Górnicza zyska na transakcji ponad 16 mln zł oraz pracodawcę, który planuje zatrudniać ponad 300 osób.

To jednak nie koniec. Tego typu duże inwestycje przyciągają następnych kontrahentów, którzy tworzą łańcuch poddostawców dla producenta danego podzespołu. Można zatem przewidywać, iż wokół fabryki SK Innovation utworzy się „wianuszek” kolejnych – mniejszych już – firm, które będą chciały zainwestować.

– Cały czas prowadzimy rozmowy z potencjalnymi nowymi inwestorami. Nie możemy jednak jeszcze zdradzić informacji jakie to przedsiębiorstwa i z jakiej branży – potwierdził wiceprezes KSSE Mateusz Rykała.

Szanse dla jaworznickiego biznesu

– Zdajemy sobie doskonale sprawę z roli jaką odgrywa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w pozyskiwaniu inwestorów oraz jej pozycji w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Jesteśmy w trakcie bardzo zaawansowanych już rozmów z władzami KSSE, ponieważ widzimy w Strefie partnera, który pozwoli nam lepiej wykorzystać potencjał inwestycyjny naszego miasta – zapowiadał prezydent Paweł Silbert na spotkaniu z przedsiębiorcami. – Przez ubiegłe lata udało nam się nadrobić zapóźnienia infrastrukturalne i uczynić Jaworzno miastem nowoczesnym, przyjaznym dla mieszkańców i dobrym do życia. Teraz stawiamy mocno na strefę gospodarczą. Chcemy, by Jaworzno było miastem przyjaznym dla inwestora, dynamicznym pod względem ekonomicznym i oferującym większe spektrum miejsc dobrze płatnej pracy – dodaje prezydent.

Warto wspomnieć, iż w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa aktualnie ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały dotychczas około 36 mld zł i stworzyły 80.000 miejsc pracy. KSSE została uznana przez FDI Business Financial Times za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015-2017. W raporcie z roku 2018 KSSE uzyskała zaś jedną z najwyższych ocen w zakresie wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Tylko w ubiegłym roku Strefa pozyskała 51 nowych inwestorów, którzy zaangażowali 2,5 mld zł.

Co ważne, z oferty wsparcia KSSE w ramach programu Polska Strefa Inwestycji mogą korzystać nie tylko inwestorzy zewnętrzni, ale także lokalne firmy, które zamierzają rozbudować swe zakłady lub zwiększyć zatrudnienie.

Obok rozmów z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i aktywnego poszukiwania nowych inwestorów, władze miasta podtrzymują współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami zrzeszonymi w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej.

Zainicjowane zostały także kontakty z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Na zaproszenie prezydenta Pawła Silberta, 10 czerwca do Jaworzna przybył prezes RIG Tomasz Zjawiony, który przedstawił jaworznickim przedsiębiorcom kierunki działania RIG oraz sposoby wsparcia np. przy pozyskiwaniu zagranicznych kontaktów biznesowych, jakie udziela Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Tomasz Zjawiony zakreślił również ramy możliwej współpracy między RIG a Jaworznicką Izbą Gospodrczą, a także z władzami miasta.

– Podejmujemy się zadania wzmacniania potencjału gospodarczego Jaworzna. To priorytet, który chcemy wynieść na wyższy poziom współpracy – lokalnej, regionalnej i krajowej. Niewykluczone, że w niedługim czasie, dzięki zbudowanym relacjom z Regionalną Izbą Gospodarczą, nasze miasto aktywnie weźmie udział również w zagranicznych misjach gospodarczych – mówi Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej.

Dzisiaj największymi pracodawcami w Jaworznie pozostają nadal kopalnia i elektrownia. Nikt nie może jednak zagwarantować, że będzie tak zawsze. Część z jaworznian zapewne pamięta, jak drastyczne następstwa dla miasta miały likwidacje kopalń i innych zakładów przemysłowych na przełomie wieku. Przed dwudziestoma laty stopa bezrobocia w Jaworznie przekroczyła 20 proc. Dlatego już teraz należy zadbać o alternatywę i przyciągnięcie nowych inwestorów do miasta – aby zminimalizować ryzyko powtórzenia scenariusza sprzed 20 lat.

 

Artykuł z gazety: EXTRA 12-2019

Zapraszamy do dyskusji: tutaj

 

Najnowsze

To Top