Bezpieczeństwo

Możliwe burze z gradem

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzami, które w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą przechodzić nad miastem.

Zgodnie z otrzymanym ostrzeżeniem 1 lipca od godz. 15:00 do 2 lipca do godz. 2:00 w nocy na terenie Jaworzna mogą wystąpić intensywne burze, którym towarzyszyć mogą opady deszczu oraz gradu. Wraz z opadami może wystąpić także silny wiatr, który w porywach osiągnie nawet do 115 km/h.

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych. W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • tel. – (32) 61 – 81 – 890,

  • fax – (32) 61 – 81 – 891.

Najnowsze

To Top