Z miasta

Na rynek tylko z pozwoleniem

Od 9 lipca wjazd na teren rynku będzie możliwy tylko dla osób mających stosowne zezwolenie. Przy wjeździe na rynek uruchomione zostaną automatyczne słupki blokujące wjazd.

Nowy rynek w Jaworznie od samego początku miał być strefą przeznaczoną głównie dla pieszych. Oczywiście właściciele firm znajdujących się na jego terenie a także mieszkańcy okolicznych kamienic mogli korzystać z dojazdu do swoich posesji. W ostatnich latach coraz więcej osób wbrew zakazom korzystało z wjazdu na rynek, a także traktowało go jako miejsce do zaparkowania samochodu. W związku z tym Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, który zarządza rynkiem, zdecydował się egzekwować zakaz w bardziej restrykcyjny sposób. Na wjeździe na płytę rynku zamontowane są automatyczne słupki blokujące. Od 9 lipca od godziny 8:00 zostaną one uruchomione a wjazd stanie się możliwy tylko dla osób uprawnionych, posiadających zezwolenie od zarządcy. Takie zezwolenie umożliwiające wjazd i postój na obszarze Rynku wydawane jest na określony czas, na dany samochód, bezpłatnie po złożeniu wniosku do Zarządcy.

Każda osoba, która posiada takie zezwolenie, powinna odebrać w MZDiM specjalny pilot umożliwiający sterowanie słupkami. Pilot wydawany jest po uiszczeniu w kasie kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł. Osoby nie posiadające zezwolenia na wjazd na teren rynku, a chcący mieć taką możliwość, zobowiązane są uzyskać stosowne zezwolenie.

– Każdy, kto otrzyma wraz z zezwoleniem pilot, dostanie również protokół odbioru, zawierający instrukcję użytkowania słupków i pilotów, wraz z informacjami, m. in. o tym, że słupki po 15 sekundach zamykają się samoczynnie, czy o zasadach postępowania w przypadku ewentualnej awarii słupków – wyjaśnia MZDiM. – Ponadto przypominamy, że obszar Rynku jest regularnie kontrolowany przez służby do tego upoważnione i każdy wjeżdżający na Rynek bez wymaganego zezwolenia łamie przepisy, tym samym naraża się na konsekwencje karne – dodają urzędnicy.

 

Najnowsze

To Top